พิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด

พิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด

ประวัติพิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด อำเภอวังน้อย

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๗ ถนนโรจนะ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสนอง นางพรรณณี วรกุลปัญญาเลิศ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน ๕ ไร่ ๙๐ ตารางวา ให้แก่ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย ให้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำยืด ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปทราบดีถึงบุญญาบารมีของหลวงปู่ทวด และหวังให้ประชาชนทั้งใกล้ไกลได้ใช้เป็นสถานที่ปลดทุกข์ ขอพร

วัดชูจิตธรรมาราม จึงได้จัดทำป้ายวิธีการร้องทุกข์ต่อหลวงปู่ทวดไว้เพื่อประชาชนจะได้มาสักการะบูชา ขอพรท่าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงบุญญาธิการของหลวงปู่ทวด

สิ่งสำคัญภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์พุทธสถานตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืด ประกอบด้วย

– รูปปั้นหลวงปู่ทวดพร้อมคำอธิษฐานขอพรของหลวงปู่

– ศาลาร้องทุกข์

– วิธีการขอพรร้องทุกข์ต่อหลวงปู่ทวด

– รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

– รูปปั้นพระสังกัดจาย

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/

. . . . . . . . .