‘สมเด็จพระสังฆราช’ สิ้นพระชนม์แล้ว

‘สมเด็จพระสังฆราช’ สิ้นพระชนม์แล้ว

รพ.จุฬาลงกรณ์แถลงสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์เมือเวลา 19.30 น.พระชันษา 100 ปี เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต โดยจะมีการเคลื่อนพระศพไปประดิษฐานพระศพตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหารในวันที่ 25 ต.ค.นี้ เวลา 12.00 น. ส่วนเวลา 08.00 น.จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่รพ.จุฬาฯ

ด้านนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ภายหลังจากคำแถลงการณ์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระอาการทรุดลง และได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30 น. สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในพระกระแสพระโลหิต

โดยวันพรุ่งนี้ (25 ต.ค.) จะเปิดให้ประชาชนกราบสักการะพระศพเป็นครั้งสุดท้าย. ที่ตึกวชิรณาณ สามัคคีพยาบาร ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. จากนั้นจะเคลื่อนพระศพไปยังอาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร เวลา 13.00 น. ในชั้นนี้ประชาชนสามารถเข้าสักการะพระศพได้ นอกจากนี้ยังประกาศไว้ทุกข์ 15 วัน และลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 3 วัน

แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่องพระอาการประชวร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 9

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30 น.ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

24 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

http://news.voicetv.co.th/thailand/86084.html

. . . . . . . . .