พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรฉลองพระชันษา100 ปี’พระสังฆราช’

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรฉลองพระชันษา100 ปี’พระสังฆราช’

ประชาชนทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้(3ต.ค.56)บรรยากาศโดยรอบอาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา 3 ตุลาคม 2556 โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเสด็จออกรับบาตรจากศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ที่ชั้น 6 อาคารวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โดยมีศิลปิน ดารา นักร้อง ร่วมรณรงค์รับบริจาคเงินผ้าป่าสามัคคี 84,000 กอง ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นประธานจัด เพื่อโดยเสด็จพระกุศลให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ขณะเดียวกัน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 101 รูป และร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังจะได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจทางทางพระพุทธศาสนา ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ ส่วนในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19.30 น. ก็จะมีการจัดพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ขณะที่ ที่วัดกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพระครูศิริวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส ยี่งอ และบาเจาะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ให้ศีลและกล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นพระสงฆ์ 100 รูป รับบิณฑบาตร นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมนักเรียน ฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้และสักการะบูชาด้วย

http://news.voicetv.co.th/thailand/83857.html

. . . . . . . . .