ปชช.แน่นรพ.จุฬาฯน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช

ปชช.แน่นรพ.จุฬาฯน้อมอาลัยสมเด็จพระสังฆราช

พุทธศาสนิกชน เฝ้ารอกราบพระศพ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อน้อมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ขณะที่ บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า ขณะที่ 12.00 น. จะมีการเคลื่อนขบวนพระศพ เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพที่ วัดบวรนิเวศวิหาร

บรรยากาศที่ บริเวณตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นอาคารที่ประทับใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก รวมทั้ง คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เดินทางมาร่วมเฝ้ารอ เข้ากราบส่งเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทางโรงพยาบาล ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ากราบถวายสักการะ เพื่อน้อมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ที่บริเวณ ชั้น 6 ด้านหน้าห้องที่วางพระศพ ก่อนที่ ในเวลา 12.00 น. สำนักพระราชวัง จะมีการเคลื่อนขบวนพระศพ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพที่ วัดบวรนิเวศวิหาร ต่อไป

ซึ่งบรรยากาศกาศโดยทั่วไปในขณะนี้เป็นไปอย่างโศกเศร้า ประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดขาว ดำ เข้าไว้อาลัย จำนวนมาก โดยมีการเข้าแถวยาวไปถึง ริมถนนราชดำริ ด้านหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขณะเดียวกัน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมาก คอยดูแลรักษาความปลอดภัย

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย เกี่ยวกับกำหนดพระราชพิธีของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า เบื้องต้นในเวลาประมาณ 12.00 น. วันนี้ จะเชิญพระศพจาก ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ไปประดิษฐานที่ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศ โดยประชาชนสามารถเฝ้ารับเสด็จได้ ตามเส้นทางขบวนเสด็จ จากนั้นเมื่อเชิญพระศพไปประดิษฐานแล้ว จะเปิดให้มีพิธีสรงพระศพ หน้าพระรูป อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ภายในวัดบวรนิเวศ ส่วนพระราชพิธี ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ ในเวลา 17.00 น.

ด้านบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมสถานที่ประดิษฐานพระศพ สมเด็จพระสังฆราช ที่ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ทั้งนี้ได้ห้ามสื่อมวลชนเข้าพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพพระศพเด็ดขาด

http://news.voicetv.co.th/thailand/83857.html

. . . . . . . . .