ขรก.-ปชช.ยะลาร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระญาณสังวร

ขรก.-ปชช.ยะลาร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระญาณสังวร

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ หลังสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์ โดยที่ศาลากลางจังหวัดยะลา เหล่าข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ร่วมแต่งกายในชุดสีดำ เพื่อเป็นการไว้อาลัยในการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ก็ได้ลดธงชาติลงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายความอาลัยด้วย

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 ต.ค. 56 รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 25-27 ต.ค. 56 และให้ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 15 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นี้

http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=699717

. . . . . . . . .