เปิดตัวหนังสือ จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร ถอดพระนิพนธ์ พระสังฆราช

เปิดตัวหนังสือ จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร ถอดพระนิพนธ์ พระสังฆราช เป็นสมุดภาพเล่าเรื่องครั้งแรกของไทย เทิดพระเกียรติ 100 ชันษา

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ไทยนครพัฒนา จ.นนทบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)กล่าวในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “หนังสือจิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ว่า จิตตนคร เป็นผลงานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้นำหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวในทำนองบุคลาธิษฐาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องจิตและการปฏิบัติทางจิต ทั้งนี้ พระธีรโพธิภิกขุ ได้รับประทานอนุญาต จากสมเด็จพระสังฆราช ให้นำพระนิพนธ์ดังกล่าว มาเป็นแรงบันดาลใจเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ ให้มีความน่าสนใจเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในชื่อเรื่อง “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” เพื่อให้ผู้ศึกษาพระนิพนธ์ มีความเข้าใจในหลักธรรมง่ายขึ้น นายสนธยา กล่าวต่อไปว่า สวธ. ได้ร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือจิตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร จำนวน 15,000 เล่ม เพื่อถวายเป็นสักการบูชาและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งเล็งเห็นในคุณค่าของหนังสือ “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” ว่าจักสามารถเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เป็นหลักปฏิบัติอย่างสากล ถือเป็นหนังสือแห่งยุคที่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบอื่นได้อีก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดตัวหนังสือ จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 100 ชันษา

http://www.stepzii.com/archives/3279

. . . . . . . . .