พระเครื่องหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พระเครื่องหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงไก่ 5เส้น

พระเครื่องหลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค
ชั่วโมงเซียน-๖ พิมพ์ ๖ พุทธคุณ พระหลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันนี้ นักสะสมพระเครื่อง หรือพุทธศาสนิกชนหลายท่าน อาจมองหาที่พึ่งทางจิตใจ หรือพลังพุทธคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยเสริมพลังในการทำงานให้มีความสดใสเพิ่มขึ้น และพระเครื่องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นแก่ ผู้ติดตัวอยู่เสมอ แต่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นพระดังมากๆ เท่านั้น ที่จะมีปาฏิหาริย์ ถ้าในเรื่องพุทธคุณที่เข้มขลังของพระเครื่องนั้นอดที่จะกล่าวถึง พระหลวงพ่อปาน ไม่ได้

หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค

ประวัติหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
พระครูวิหารกิจจานุการ หรือ หลวงพ่อปาน โสนันโท นั้น ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดบางนมโค รูปที่ ๓ เดิมเกิดในสกุล สุทธาวงศ์ โยมบิดาชื่อ อาจ โยมมารดาชื่อ อิ่ม ถือกำเนิดในวันศุกร์ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ ที่บ้านบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดบางปลาหมอ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม โดยมี หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ อ.บางบาล เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อจ้อย วัดบ้านแพน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์อุ่ม วัดสุธาโภชน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาในเพศบรรพชิตว่า “โสนันโท”

หลวงพ่อปาน ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรมตลอดพุทธาคมต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์ คือ หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ ก่อนที่จะฝากตัวในสำนัก หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี และเป็นสหธรรมิก ร่วมสำนักกับ หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน (วัดใหม่อัมพวา) จ.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ตลอดจนภาษาบาลีสำเร็จแตกฉานในสำนัก อาจารย์จีน วัดเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ สำนักวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น หลวงพ่อปานได้มาตั้งสำนักธรรมขึ้นที่ วัดบางนมโค พร้อมกับเริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจนเจริญรุ่งเรือง วัดบางนมโค เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยใด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย แต่เดิมบริเวณนี้ชาวบ้านเลี้ยงวัวเป็นจำนวนมาก จึงเรียกกันว่า “บางนมโค” ในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จฯ วัดบางนมโค เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ มีพระราชดำรัสว่า “บางนมโค” มีความหมายอย่างไร

พระครูวิหารกิจจานุยุต (อุไร กิตติสาโร) เจ้าอาวาสได้ถวายพระพรว่า ก่อนสร้างวัด ท้องทุ่งแถบนี้มีวัวควายอยู่มาก เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ พม่ามาตั้งค่ายอยู่ห่างจากวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร ในสมัยก่อนเรียกว่า “วักนมโค” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดบางนมโค” ในสมัยหลวงพ่อปาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า หลวงพ่อปานเก่งมาก ศักดิ์สิทธิ์มาก ได้ทำประโยชน์ไว้มาก เช่น การก่อสร้างศาสนสถานแข็งแรงสวยงามทั้งนั้น ฯลฯ ท่านเจ้าอาวาสได้ ถวายพระพรว่า “หลวงพ่อปาน”มีราชทินนามว่า “พระครูวิหารกิจจานุภาพ” ผู้ปรารถนาภูมิคงแก่เรียนมาก ส่งเสริมการศึกษา การปฏิบัติ นำการก่อสร้างมาสู่ท้องถิ่นใกล้และไกล มีประโยชน์มาก และมั่นคง ฯลฯ

วัตถุมงคลหลวงพ่อปาน เป็นที่เสาะแสวงหาของศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไป คือ พระพิมพ์เนื้อดิน รูปสี่เหลี่ยมมุมตัด เป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์บัวตุ่ม เหนือสรรพสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ไก่ ครุฑ หนุมาน นก เม่น ปลา

พระหลวงพ่อปาน พิมพ์ทรงครุฑ

พระพิมพ์ที่จัดสร้างขึ้นในระยะแรก พระหลวงพ่อปานเรียกกันว่า “พิมพ์โบราณ” ส่วน “พิมพ์มาตรฐาน” นั้นนำออกแจกจ่ายในพ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งได้รับความนิยมเสาะแสวงหา ด้วยปรากฏความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ความแคล้วคลาดจากภยันตราย ตลอดจนความเป็นสิริมงคล สมปรารถนาแก่ผู้อธิษฐานติดตัว นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่เพิ่มความขลังประสิทธิ์ให้แก่พระจนโด่งดังนั้น ต้องลองพิจารณาด้านข้าง จะเห็นความหนาขององค์พระมากกว่าพระพิมพ์ทั่วไป เพราะขอบ”พระหลวงพ่อปาน”ด้านบนตรงกลางได้มีการบรรจุ ผงพุทธคุณ ตามตำราว่า เป็นผงเกราะเพชรพระพุทธเจ้า อุดปิดไว้

ส่วนด้านหน้าขององค์พระ ปรากฏรูปพระพุทธปฏิมาประทับนั่ง ปางสมาธิ มีอักขระเลขยันต์ล้อมอยู่เหนือพระเศียร อ่านว่า มะ อะ อุ อุ องค์พระประทับนั่งอยู่เหนือรูปสัตว์มงคลนิมิต ๖ ชนิด ได้แก่ ไก่ ครุฑ หนุมาน เม่น ปลา นก ในพิมพ์หลักเหล่านี้ ยังแยกเป็นพิมพ์ย่อยตามลักษณะรูปสัตว์แต่ละชนิดอีกไม่น้อยกว่า ๕ แบบพิมพ์

หากท่านมีความสนใจจะหาพระเครื่องไว้ใช้สำหรับบูชาติดตัว เพื่อพึ่งพุทธคุณพระหลวงพ่อปาน จะเป็นพิมพ์ไหนใช้ได้เหมือนกันหมด ขอให้เป็น พระแท้ ก็แล้วกัน กำลังทรัพย์กับความรู้สึกเป็นเครื่องตัดสิน แต่หากจะเล่นหาสะสม เพื่อหวังผลกำไร ก็ต้องเน้นที่พิมพ์นิยมหลักๆ อาทิ แพงสุดก็คือ พิมพ์ไก่หางพวง ซื้อที่หลักหมื่นปลายๆ ถึงหลักแสนต้นๆ ในองค์ที่มีความสวยสมบูรณ์จริงๆคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

ส่วนพิมพ์ที่จัดได้ว่า ราคาย่อมเยาที่สุด คือ พิมพ์ทรงนก องค์พระมีขนาดเล็ก จำนวนพระมีมากกว่าทุกพิมพ์ หาง่าย พบเห็นกันบ่อยที่สุด

อุปเท่ห์การใช้พระเครื่องหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และ พุทธคุณพระเครื่องหลวงปู่ปาน ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา แต่ละพิมพ์ทรงมีคติความเชื่อดังนี้

๑. พิมพ์ทรงไก่ มีดีทางการทำมาค้าขาย และเมตตามหานิยม โดยคนโบราณสังเกตจากพฤติกรรมของไก่มาประกอบเปรียบเทียบ ไก่ฝูงหนึ่งมักมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงเพียงตัวเดียว แต่มีตัวเมียล้อมรอบนับสิบ

๒. พิมพ์ทรงครุฑ มีดีทางอำนาจราชศักดิ์ เหมาะสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือนักบริหารระดับสูง

๓. พิมพ์หนุมาน ดีทางด้านการปกครอง แคล้วคลาด คงกระพัน เหมาะสำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร

๔. พิมพ์ทรงเม่น ดีทางเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา หรือนักค้าที่ดิน

๕. พิมพ์ทรงปลา โบราณว่า ค้าขายทางน้ำ ช่วยได้จริง

๖. พิมพ์นก เสริมความสำเร็จให้คนมีอาชีพทางการสื่อสาร นักพูด นักแสดง นักกฎหมาย นักการทูต และพ่อค้าที่จำเป็นต้องเดินทางค้าขายอยู่เป็นนิจ

พระหลวงปู่ปาน วัดบางนมโคพิมพ์ต่างๆ

ส่วนการพิจารณาเลือก พระหลวงปู่ปาน วัดบางนมโคพิมพ์ต่างๆ เรื่องของความเก๊แท้ ยกให้เป็นหน้าที่ของผู้ขาย ต้องมีการรับรองค้ำประกันเป็นดีที่สุด พราะพระของเทียมเลียนแบบ ได้พัฒนาฝีมือใกล้เคียงของจริงในระดับ ปาดคอเซียน

ฉะนั้นอย่าเสี่ยง น่าจะเป็นการดีที่สุด หากจำเป็นต้องเลือก ให้ดูที่เนื้อดินแน่นๆ มีความแกร่ง แห้งสนิท และหลีกเลี่ยงองค์พระที่มีรอยแตกแยก เนื้อฝ่ามๆ ยุ่ยไม่ควรสนใจ ที่กล่าวมานี้ ถ้าท่านกำลังมองหา พระเครื่องพุทธคุณเด่นอนาคตสดใส พระเครื่องหลวงพ่อปาน เปรียบได้กับ เพชรเม็ดงาม ที่เหมาะกับการครอบครองของนักสะสมทุกท่านอย่างมาก

ข่าวพระเครื่อง สระบุรี
ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์
http://www.komchadluek.net/

http://www.tumsrivichai.com/

. . . . . . . . .