‘ล้ออายุ’ พุทธทาส 105 ปี

‘ล้ออายุ’ พุทธทาส 105 ปี

คนส่วนใหญ่อาจฉลองวันเกิดด้วยการจุดเทียนบนเค้กก้อนใหญ่ แล้วแจกจ่ายให้ญาติพี่น้องอย่างมีความสุข แต่สำหรับท่านพุทธทาสภิกขุ วันเกิดคือ “วันประหารอาสวกิเลสให้สิ้น” ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืน
นับเป็นปีที่ 15 แล้ว ที่นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ อาสาสมัครกลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมล้ออายุท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องจากรู้สึกเลื่อมใสในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา จากการได้สนทนาธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ขณะบรรพชาอยู่ที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ลูกศิษย์ท่านพุทธทาสภิกขุ วัย 35ปี คนนี้ บอกว่า กิจกรรมล้ออายุเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2509 เนื่องจากท่านพุทธทาสภิกขุ ต้องการปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนไม่ยึดติดกับอายุ และเปลี่ยนการเฉลิมฉลองวันเกิด มาเป็นการพิจารณาการกระทำของตนเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ขณะที่บางคนตั้งมั่นปฎิบัติด้วยการลองอดอาหารทั้งวัน เหมือนช่วงที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการอดอาหารทั้งวันไม่ตาย แต่หากขาดธรรมะเพียงวันเดียวคนๆ นั้นจะตายจากการเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ
กิจกรรมหลักตลอดทั้งวันนี้ คือการฟังธรรม และปฎิบัติธรรม เพื่อประหารอาสวกิเลส หรือ กิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตใจของแต่ละคน รวมถึงการยึดติดตัวกูของกู ยึดติดกับตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจของคนเราเศร้าหมอง และขุ่มมัว จนเกิดความทุกข์ไม่รู้จบ แต่หากรู้เท่าทันกิเลส และกำจัดกิเลสได้เร็ว ชีวิตก็จะความสุขอย่างยั่งยืน
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือ ท่านพุทธทาสภิกขุ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 ภูมิลำเนาเป็นชาว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุ 20ปี โดยปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด

ท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 รวมอายุได้ 85ปี แต่หากท่านยังมีชีวิตอยู่จะมีอายุครบ 105 ปี ในวันนี้

http://news.voicetv.co.th/thailand/11109.html

. . . . . . . . .