คาถาสมเด็จโต

คาถาสมเด็จโต

เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย โชคลาภ

ประวัติเจ้าประคุณสมเด็จโต

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า สมเด็จโต แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ท่านชื่อว่าเป็นสมเด็จ ๕ แผ่นดิน คือเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) และมรณภาพลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) สิริรวมอายุ ๘๔ ปี มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติ (การศึกษา) และปฏิบัติ และยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมแก่กล้า เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
มนต์คาถาที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำนั้น มีหลายบทด้วยกัน แต่ละบทล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์อานุภาพแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้
คาถาขอบุตร ขอทรัพย์

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวาฯ

มนต์คาถาบทนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ใช้บริกรรมเพื่อปลุกเสกพระสมเด็จวัดระฆังฯ เป็นคาถาเสริมบารมี เสริมทรัพย์ ผู้ใดหมั่นสวดภาวนาทุกวันจะเกิดสิริมงคลแก่ตน บริกรรม ๑๐๘ จบ ทุกวันติดต่อกัน ๓ เดือน ผู้ที่ปรารถนาบุตร ปรานาโภคทรัพย์ จะได้สมดังปรารถนา
คาถาคุ้มครองภัย

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร
โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตละจิตตัง นะมามิหังฯ

ก่อนจะอาราธนาพระสมเด็จห้อยคอ ให้ยกพระขึ้นพนมไว้ในมือ แล้วบริกรรมคาถาบทนี้่ ๓ จบ เป็นการอาราธนาคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้คุ้มครองปกปักรักษาให้ปราศจากอันตรายทั้งปวง

เครดิต : หนังสือ “สวดมนต์สามัญประจำบ้าน หน้าที่ ๑๓๙-๑๔๐”
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม
www.พุทธะ.com
PS. ทุกอย่างถ้ามีข้อดี ก็จะต้องมีข้อเสียด้วย อย่าไปคิดอะไรมาก เป็นตัวของตัวเองดีที่สุด

ขอขอบคุณ : http://www.dek-d.com/board/view/2454085/

. . . . . . . . .