คติธรรม คำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

คติธรรม คำสอน สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )

“ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือ บารมีของตน ลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า

หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง จงจำไว้นะ…เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า”

คำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต เป็นคำสอนที่เตือนสติใครหลายๆคนได้ดีจริงๆ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะเที่ยวขอบารมีจากหลวงพ่อองค์นั้นบ้าง องค์นี้บ้าง หรือจากเทวดาบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ผิด แต่โอกาสที่จะได้นั้นน้อยเต็มที เพราะผู้ขอไม่ได้สร้างเอง การที่สามารถขอบารมีจากพระก็ดี เทวดาก็ดี ได้นั้น เพราะบุญเก่ามีอยู่ แต่ถ้าบุญเก่าน้อย หรือบาปมีมากกว่า ใครก็ช่วยไม่ได้หรอก

ดังนั้นท่านทั้งหลายควรเก็บเล็กผสมน้อยกันเอง ทำบุญบ้าง รักษาศีลบ้าง เจริญสมาธิบ้าง ตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย อย่าหมิ่นบุญน้อย มีโอกาสก็ทำไปเลย ทำด้วยความศรัทธาจริงๆ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่า “อย่าประมาทเพราะเห็นว่าเป็นความดีเพียงนิดเดียวแล้วไม่ทำ และอย่าประมาทเพราะเห็นว่าเป็นความชั่วนิดเดียวแล้วพึงทำ ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเล็กน้อยเพียงใด ทำแล้ว ย่อมส่งผลให้เราทั้งสิ้น”

ขอขอบคุณ : http://dhammasawasde.blogspot.com/2013/05/blog-post_1832.html

. . . . . . . . .