คำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)

คำสอนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)

ลูกเอ๋ย….ยามที่พ่อแม่ของเจ้ามีอายุมากขึ้น…
ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน..
ความแข็งแรงของร่างกายที่เคยมีก็ลดลง…
ใจน้อย โกรธง่าย ความจำก็เสื่อม ขี้หลงขี้ลืม…
จิตใจก็หมดความสดชื่น…

ถึงแม้พวกเจ้าจะคอยเอาใจใส่ดูแลใกล้ชิดสักเพียงใดก็ตาม
ก็ไม่อาจช่วยให้พ่อแม่ของเจ้ามีความสุขได้เต็มที่…
เพราะพวกเจ้าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ…

เจ้าช่วยท่านให้ได้รับความสุขเพียงการให้กินอยู่หลับนอน
อันเป็นความสุขทางกายเท่านั้น…
แต่จิตใจของท่านหาได้ร่าเริงสดชื่นผ่องใสไม่…

…..เจ้าจงจำไว้ว่า…..
การให้ความสุขแก่พ่อแม่อย่างแท้จริงก็คือ….
การให้ธรรมะ…ด้วยการสอนหลักธรรมง่ายๆ
ให้พ่อแม่ของเจ้า…พาท่านไปทำบุญทำทาน…

สอนท่านให้รู้จักการปฏิบัติบูชา…
สวดมนต์…ภาวนา…แผ่เมตตา
ธรรมะจะอยู่ในจิตใจของพ่อแม่เจ้าทุกภพทุกชาติ…
ถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณที่สูงสุด…
เจ้าจงจำไว้นะลูกเอ๋ย….ฯ

~ธรรมโอสถ…คำสอนของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

ขอขอบคุณ : http://www.clipmass.com/story/28501

. . . . . . . . .