วัตถุมงคลของสมเด็จโต ( วัดระฆัง ) ที่อธิฐานจิต

วัตถุมงคลของสมเด็จโต ( วัดระฆัง ) ที่อธิฐานจิต

ทุกท่านที่มีวัตถุมงคลของสมเด็จโต ( วัดระฆัง ) ที่อธิฐานจิต นิมนต์ติดตัวไว้เสมอ และการนำวัตถุมงคลไปใช้จะเกิดผลตามปรารถนาหรือไม่ อยู่ที่ตัวผู้ใช้ และความสามารถในการต่อจิตสัมพันธ์กับพลังในวัตถุมงคลนั้นๆ ดังเช่นวัตถุมงคลตามนี้
– เครื่องรางของขลัง
อันดับ 1 สร้อยประคำเหล็กไหล
อันดับ 2 มีดหมอ ที่อธิฐานจิตโดยปู่โต
อันดับ 3 เบี้ยแก้ สายวังที่อธิฐานจิตโดยปู่โต
อันดับ 4 อื่นๆ
-พระกริ่งปวเรศ (พระกริ่งครอบจักรวาล มีพลังพุทธานุภาพเรื่องพุทธพยากรณ์ และป้องกันภัยพิบัติโลก)
อันดับ 1 พระกริ่งปวเรศ สร้างสมัย ร.3 พ.ศ. 2382 ที่อธิฐานจิตโดยปู่โต
อันดับ 2 พระกริ่งปวเรศ ที่อธิฐานจิตโดยปู่โต พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2398
อันดับ 3 พระกริ่งปวเรศ ที่อธิฐานจิตโดยปู่โต พ.ศ. 2399 – พ.ศ. 2414
อันดับ 4 พระกริ่งปวเรศ พ.ศ. 2416 – พ.ศ. 2434 ( ขอมอบโอกาสให้เช่าบูชาเฉพาะ พระกริ่งปวเรศ สร้างวาระ พ.ศ.2434 พิมพ์สมบูรณ์ พูนสุข เนื้อนวโลหะ 1 องค์ ราคาเช่าบูชา 9 ล้านบาท อิงค่านิยมปี 2554 )

ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า \”โลหะธาตุทองคำเป็นโลหะที่ดูดซับพลังพุทธานุภาพได้ดีที่สุด มีเพียงแค่รอยเล็บข่วนใช้ได้แล้ว\” พระกริ่งปวเรศ พิมพ์สมบูรณ์ พูนสุข พบเห็นมากที่สุดพิมพ์หนึ่ง เป็นกลุ่มช่างที่มีผู้สนับสนุนกำลังทรัพย์และกำลังคนมากที่สุด ในประเทศสยาม(ประเทศไทย) ในยุครัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 คือ กลุ่มของวังหลวง วังหลัง และวังหน้า ขอเรียกว่า พระกริ่งสายวัง ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหน สร้างในวาระใด สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือมีส่วนผสมของโลหะทองคำ.
หมายเหตุ
“พึงระลึกเสมอว่า ผู้มีพระธาตุบูชาแล้วจักไม่ตาย เพราะที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ คนหรือสัตว์ วัตถุธาตุพังหมด จักมายึดว่ามีพระธาตุบูชา แล้วจักพ้นความตายไปนั้นไม่ได้ ท่านเพียงแต่ป้องกันอันตรายจากภัยสงคราม ชีวิตหรือทรัพย์สิน หากไม่พ้นกฎของกรรมท่านก็ช่วยได้เท่านั้น แต่ถ้าหากจักต้องชดใช้กฎของกรรม ท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน” ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.dealfish.co.th/product-572445/พระกริ่งปวเรศ-สร้างวาระ-พศ2434-พิมพ์สมบูรณ์-พูนสุข-เนื้อนวโลหะ.html )

ขอขอบคุณ : http://xn—-wwfemc7k0akb8ea4ad9aj8hyg1f.xn--12cai6era8cba7kcbr7e.com/

. . . . . . . . .