สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)

เพชรนาคราช และเหล็กไหลเพชรนาคราชแก้ว สารพัดนึกมหาเวช สมเด็จโตพรหมรังสี

ลูกแก้วมณีโชติก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเพชรนาคราช หรือแก้วสารพัดนึก เป็นชื่อจากแหล่งที่มาและสื่อทางจิตของผู้ปฎิบัติได้ส่งจิตสอบถาม ส่วนเหล็กไหลเพชรพญานาคราชเป็นอีกหนึ่ง ที่พบจากก้อนหินคอนเช่นเดียวกับเพชรนาคราช และที่นำเสนอนี้เป็นสิ่งที่ยอดยิ่ง ที่มีการประดับลูกปัดทวาราวดีมันวาวหลากสีสัน และประดับพลอยสีแดงอยู่ตรงกลางสวยงาม และที่เลิศเหนือสิ่งบรรยายคือ มีรูปหล่อสมเด็จโตนั่งบริกรรม ล้อมรอบด้วยพลอยหลายสีมีลูกปัดอยู่โดยรอบนอก และที่หายากยิ่งก็คือ มีพระพุทธเจ้าองค์เล็กหล่อแบบลอยองค์อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพลอยและลูกปัดทวาราวดีหลากสี
ในส่วนการพบเห็น เราท่านจะพบมีลูกปัดทวาราวดี ที่ฝังบนพระสมเด็จวัดระฆัง และมีแผ่นทองบอกเวลาการพระธาตุพนมจำลอง สร้างปี ๒๔๐๑ และจะเป็นพระพิมพ์ต่างๆ

แต่ที่ขอนำเสนอและพบมา เป็นเพชรนาคราช (ที่มีเทพยดาที่เป็นนาคหรือพญานาคที่รักษาดูแลอยู่ จากการตรวจจากจิตของผู้ปฎิบัติธรรมมานาน ทั้งเหล็กไหลเพชรพญานาคก็เช่นเดียวกัน) เพชรนาคราชเหล็กไหลเป็นประเภทดูดติดกันได้ มีทั้งชนิดลูกรักบี้ขนาดใหญ่ และลูกกลมมีหลายขนาดไม่เท่ากัน เป็นการรวมเอาสิ่งล้ำค่าจากเพชรนาคราช มาเพิ่มครบด้วยการประดับให้สวยงาม ของช่างสิบหมู่วังหน้าสมัยสมเด็จโต ในยุคสมัยเสด็จพ่อร.๕ และลงพุทธาคม มหาเวชแบบเข้มขลังลงไปทุกอณูของสิ่งที่เป็นมงคลที่เป็นประธานอยู่ กลางล้อมรอบด้วยพลอยแท้รัสเซียสมัยยุค ร.๕ นำเข้าและยังมีลูกปัดทวาราวดี อันมีค่าของคนยุคโบราณอยู่รอบนอก ทั้งหมดติดด้วยยางไม้ที่คงทน แต่ยังมีลูกปัดบางเม็ดที่หลุดออก เนื่องจากกาลเวลาผ่านมากว่า (๑๔๕-๑๕๕ ปี) ขอเชิญชมความสวยงาม จากสิ่งอันเป็นมงคลและเสริมมนต์ จากองค์สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม แห่งกรุงสยามรุ่งเรืองและคณะสงค์ในยุค ที่มีการปลุกเสกที่วัดพระแก้วในพิธีใหญ่
ได้ทดสอบพลังพุทธคุณ โดยท่านนายพลปกรณ์ ที่มีความสามารถด้านตรวจพลังพุทธคุณ สายอาจารย์พิชิต ก้อนทรัพย์ อาจารย์ที่มีความชำนาญเยี่ยมทางด้นพลังพุทธคุณในพระกรุต่างๆ ปรากฏว่าพลังพุทธคุณเยี่ยมดีทุกด้าน เป็นสุดยอดพุทธคุณที่บรรจงสร้างเพื่อลูกหลานสายนาคราช มหานครแห่งสวรรค์บาดาล และลูกหลานของสมเด็จโต และเสด็จพ่อ ร.๕ และตาเทพคนสายองค์เทพ โดยเฉพาะ ของดีที่เป็นทั้งเครื่องรางมหาเวท และมณีแห่งนครนาคราช เหล็กไหลนาคราชของคนสายนาคทุกคน ที่ต้องการแก้วสารพัดนึก และเครื่องรางมหาเวท ไว้ป้องกันตัวจากภัยและมงคลแก่ชีวิตและความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ เชิญพิสูจน์ความจริง…
พชร กรุงเก่า คนยุคเก่าจัดให้
คาถาบูชาเพชรนาคราชและเหล็กไหลเพชรนาคราชที่มีรูปหลวงปู่โตพรหมรังสีและอธิฐานจิต

หัวใจพระอรหันต์ทั้งโลก
อัมมะหัง ทุกขะหัง เทวะหัง นะลังราตรี ศรีสุริโยช ครอบโคตรจักรวาล
(บูชาหลวงปู่โต)
โอมศรี ศรี พรหมรังสี นามเต มหาเถรานุสโตนะ เมตตัง สุขัง อันตรายัง วินาสสันติ ภวันตุเม
(บูชาเพชรนาคราช)
โอม นาคะราโช เอกะปํญญา นาคะราชา นาคะราชัยยัญ
เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธปริตตัง
ด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าขออัญเชิญ นาคา นาคี ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพร้อมพรรคบริวาร
เอหิ เอหิ นาคา นาคี มะมามีมา
นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ทะ โอมสโหม …….

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
นะโมโพฺธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓จบ)
(บูชาเพชรนาคราช)
โอม นาคะราโช เอกะปํญญา นาคะราชา นาคะราชัยยัญ
เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธปริตตัง
ด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าขออัญเชิญ นาคา นาคี ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพร้อมพรรคบริวาร
เอหิ เอหิ นาคา นาคี มะมามีมา
นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ทะ โอมสโหม ..เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา

คาถาบูชาเสด็จพ่อ ร.๕ (องค์เจ้าประคุณพ่อ จอมสหัมบดีพรหมปิยมหาราช)
พระสยามมินโท วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติอะระหัง สะหัสสกายัง วะรัง พุทโธ นะโมพุทธายะฯ
(บูชาเพชรนาคราช)
โอม นาคะราโช เอกะปํญญา นาคะราชา นาคะราชัยยัญ
เมตตัญจะ มหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธปริตตัง
ด้วยเดชเดชะข้าพเจ้าขออัญเชิญ นาคา นาคี ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายพร้อมพรรคบริวาร
เอหิ เอหิ นาคา นาคี มะมามีมา
นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ทะ โอมสโหม ……. ..เมตตา คุณณัง อะระหัง เมตตา

พระสมเด็จเหล็กไหลเพชรดำ
พระสมเด็จเหล็กไหลเพชรดำ หรือทองคำดำสีปีกแมลงทับ อธิฐานจิตโดยสมเด็จโตพรหมรังสี
เป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์นิยม ที่สร้างเหล็กไหลไพรดำมหาเวช ที่พบมามี ๒ องค์ซึ่งเป็นเหล็กไหลเพชรดำ ชนิดที่ไม่ดูดเหล็ก ซึ่งที่ผมได้ค้นพบลูกประคำเหล็กไหลไพรดำ ที่ค้นพบเป็นชนิดที่ดูดเหล็กทั้งสิ้น มีพระท่านผู้ทรงศีลปฎิบัติธรรมทรงฌาน ได้ศึกษาเหล็กไหลโดยเฉพาะ ได้กล่าวเรื่องเหล็กไหลทองคำดำชนิดที่แม่เหล็กไม่ดูด เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่หายากที่สุด และมีพุทธคุณสูงยิ่งคู่กับเหล็กไหลไพรดำชนิดแม่เหล็กดูดติด ที่อธิบายไปแล้วเรื่องเหล็กไหลไพรดำมหาเวช ทีพระสมเด็จพุฒาจารย์(โต)ได้อธิฐานจิตสร้างไว้ พร้อมด้วยสมเด็จฝังผงเหล็กไหลมหาเวชเนื้อดินอันฮุย ที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่หายากที่สุด ที่มีพลังพุทธานุภาพ มากกว่าพระสมเด็จชนิดผงที่ได้สร้างไว้ ในแผ่นดินสยาม ขอบารมีชื่อ (องค์สมเด็จดำ) จากสมเด็จฯเมตตา ต่อลูกและผู้ครอบครองเก่าสู่ลูกหลานทายาทธรรมใหม่ สาธุ

พชร กรุงเก่า

พระคาถาบูชาสมเด็จโต
“โอม มะศรี มะศรี พรหฺมรังสี นามะเตโช มหาสัมปันโน มหาปัญโญ มหาลาโภ มหายะโส
สัพพะสิทธิ์ ภะวันตุเม”

ขอขอบคุณ : http://www.pavareskrungsiam.com/

. . . . . . . . .