จัดงานบุญวันสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

จัดงานบุญวันสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

รำลึกถึงที่ผู้สร้างคุณูประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ถวายเครื่องสักการะแด่องค์สมเด็จโต

“บุญเราไม่เคยสร้าง…ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า…” “ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว…เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว…แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า…หมั่นสร้างบารมีไว้…แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง…จงจำไว้นะ… เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้…ครั้นเมื่อถึงเวลา…ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่..จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า” นี่คือ อมตวาจา ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ที่ฝากให้สาธุชน เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม : โต) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “ขรัวโต” ท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

พิธีเสริมหัวใจชินปัญชร ด้วยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ

นอกจากนี้มี พระคาถาชินปัญชร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามฯ

และในโอกาสคล้ายวันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ตรงกับวันที่ 22 มิถุนายนของทุกปี หลายวัดและองค์กรกุศลต่างๆ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้น ไม่ว่าที่วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดอินทรวิหาร, ที่มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ที่พระเอก สรพงษ์ ชาตรี ดูแลอยู่ ที่ อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

พร้อมกับที่ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ อาคารอริยสัจสี่ 270/2 ซอย 65 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ประธานจัดงานกล่าวว่า ในโอกาสคล้ายวันชีพิตักษัยครบ 141 ปี ณ ชมรมฯด้วย โดยร่วมกับชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย และโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ นับเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ปีที่ 2 พุทธศักราช 2556 ด้วยการปฏิบัติบูชา แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระกุศล แด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทั้งน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ผู้เข้าร่วมนั่งบำเพ็ญจิตภาวนา

การจัดงาน ณ อาคารอริยสัจสี่ ซ.เพชรเกษม 65 เขตบางแค กรุงเทพฯ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 อาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระคาถาชินปัญชร และจัดพิธีเสริมหัวใจชินปัญชร (22-23 มิ.ย.) พิธีเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ในวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 18.30 น. พระครูปลัดวัฒนสมาธิคุณ (ภิรมย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา จะมาแสดงธรรมในเรื่องเกี่ยวกับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

สำหรับผู้ไปร่วมงานกุศล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากทำบุญตามจิตศรัทธา โดยจะได้รับวัตถุมงคลและภาพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ที่ผ่านพิธีลงพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดงาน โทร.0-2421-0489

อนึ่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญร่วมสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา ณ ศาลา 100 ปี รพ.ศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.19-18.00 น….ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าบูชาพระธรรม ในวันที่ 14 ก.ค.2556 กับสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ดีดีทีวี) ภายใต้กำกับของมหาเถรสมาคม ซึ่งตั้งสถานีชั่วคราวที่วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถาม โทร. 02-219-5154… นายณัฐวุฒิ วัชรพินธุ์ กรรมการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี รับแจ้งข่าวจาก อ.โชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมฯ ว่า เปรียญธรรมฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2556…๐

ปิดท้ายด้วยคำควรคิดของคานธี “ทรัพยากรในโลกนี้ มีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลก แต่มีไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยง คนที่มีความโลภเพียงคนเดียว”

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล
วันที่ 22/06/2556 เวลา 8:42 น.

ขอขอบคุณ : http://www.banmuang.co.th/

. . . . . . . . .