คำสอน ของสมเด็จโต

คำสอน ของสมเด็จโต
คำสอน สมเด็จโต

จุฬาภินันท์บังเอิญไปได้อ่านหนังสือ “อมตะธรรม สมเด็จโต” ครับ ในฐานะของคนเข้าถึงธรรม จุฬาภินันท์รู้ทันทีว่านั่นแหละคือสิ่งที่ควรถูกสอนอย่างยิ่ง คราวนี้เลยเอาบางส่วนที่สำคัญๆมาให้คุณๆรู้กันค่ะ

พระมหาโพธิสัตว์ที่ตอนนี้เข้าสู่พระนิพพานแล้วมีพุทธพจน์ดังนี้ค่ะ

“กรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้ กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเอง จงจำไว้ลูกเอ๋ย…กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ ว่าดีหรือชั่ว ย่อมมีผลต่อผู้กระทำนั้นทั้งสิ้น ไม่มีพรหมเทพองค์ใดจะช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้ เจ้าต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา ผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเอง”

จาก พุทธพจน์แสดงให้เห็นว่ากรรมนั้นสำคัญต่อชีวิตของคนเรา ทุกๆอย่างเป็นไปเพราะกรรมกำหนด ได้ดีเพราะมีบุญ ได้ชั่วเพราะมีบาป ทุกคนคงรู้อยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มองข้ามการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ ใช่ครับ สวดมนต์ ภาวนา แผ่เมตตา เป็นการกระทำที่จะได้บุญสูงสุด การไหว้พระไม่ใช่เป็นการสร้างบุญ แต่เป็นไปเพื่อความสบายใจ พรที่ขอไม่มีผลใดๆถ้าไม่สะสมบุญ การทำบุญด้วยวิธีอื่นๆก็ให้ผลบุญเช่นกัน แต่…เงื่อนไขอยู่ที่เจตนาครับ

และ เพราะเจตนาเป็นเครื่องกำหนดบุญบาปที่จะได้รับ การทำเจตนาให้บริสุทธิ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เจตนาดีต้องเจตนาดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ ใจจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีศีลครับ และเมื่อมีใจบริสุมธิ์ เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลัง จริงอยู่ที่เราอาจถือศีลไม่ได้ตลอดเวลา แต่ก็สามารถถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืน และถือได้ครบห้าข้อด้วย เพียงแต่เราอาราธนาศีลทั้งห้าด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากและได้ผลเต็มกำลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย แอ็ปคุง

ขอขอบคุณ : http://www.gotoknow.org/posts/338827

. . . . . . . . .