พระสมเด็จฝังเม็ดพระธาตุกรุวัดพระแก้ว สมเด็จโตสร้างถวายร.5

พระสมเด็จฝังเม็ดพระธาตุกรุวัดพระแก้ว สมเด็จโตสร้างถวายร.5

ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล หรือ IT Man จากเว็บพลังจิต

เป็นที่ยอมรับนับถือกันในวงภายในผู้ศึกษาสะสมพระพิมพ์สายวัง(หลวง หน้า หลัง)ทั้งหลายว่า TOP4 เป็นพระพิมพ์ที่มีพลานุภาพสูงที่สุดนับแต่ค้นพบมา (จากอดีตถึงปัจจุบันตอนนั้น 2553-2554)
แต่หลังจากนั้นมาจวบจนปัจจุบัน (2554-2555) ยิ่งได้ค้นพบสืบค้นมาก จึงพบว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า เพราะฟ้านั้นยากจะวัดวาหาอาณาเขตได้
(ผมคิดว่าเป็นเรื่องอจินไตยที่มนุษย์ธรรมดาหากสงสัยในสิ่งที่เหนือกว่าตนเองมากไปก็ลำบากอยู่)

การได้มีโอกาสครอบครองหรือแม้แต่ได้รับข้อมูลอันถูกต้องไม่เอนเอียงไปในทางมิชอบทั้งหลาย ก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่จักไม่ได้เกิดอาการปรามาสต่อพระพิมพ์สำคัญๆที่…
– สูงทั้งผู้ทรงให้สร้าง (พระมหากษัตริย์)
– สูงทั้งรูปเหมือนในการสร้าง (รูปพระพุทธเจ้าทั้งหลาย)
– สูงทั้งพระผู้ทรงอธิษฐานจิต (เจ้าประคุณสมเด็จฯโต)
– สูงทั้งเนื้อหามวลสาร (ผงพระสมเด็จและพระธาตุ)
– สูงทั้งคณะผู้ออกแบบและสร้าง (เจ้ากรมช่างสิบหมู่ ช่างหลวง)
– สูงทั้งเจตนาในการสร้าง (เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
– สูงทั้งวาระ สถานที่ในการสร้าง/เสก (ฤกษ์/พิธีหลวง/ในวังและวัดพระแก้ว)

การสำรวมระวังมีสติทุกขณะจิตไม่ให้ก้าวไปในทางที่ชั่วก็นับว่าดีมากแล้ว แต่ครั้นเราได้อัญเชิญพระพิมพ์ที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ พระธาตุ ก็ยิ่งทำให้เรามีจิตใจแนบแน่นในองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์มากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งจักเป็นมหากุศล ดังนั้น..เจตนาระหว่างการอัญเชิญพระพิมพ์ จึงเป็นตัวกำหนดดีชั่วมากกว่าใดๆครับ

ขอโมทนาสาธุกับท่านผู้ได้ครอบครองฯในทางที่ชอบทั้งหลาย
IT Man/11.07.55

ขอขอบคุณ : http://chayut4299.blogspot.com/2012/08/106-5.html

. . . . . . . . .