หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

มหามงคลวัตถุแห่งปีมหามงคล รุ่น ?เจริญพร?
มหาวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา-นักเทศน์แห่งเมืองสิงห์
?พระธรรมสิงหบุราจารย์? (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
ร่วมมหากุศลพลิกฟื้นสถานปฏิบัติธรรม วัดกระเจียว อ.เมือง จ.ลพบุรี
วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นสถานฝึกปฏิบัติวิปัสสนากหรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสอนให้ผู้ใคร่ฝึกปฏิบัติธรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนอบรมธรรมต่างๆเพื่อเป้นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น? วัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นด้วยบารมีของ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม หรือนามสมณศักดิ์ ?พระธรรมสิงหบุราจารย์ ?? โดยท่านเริ่มพัฒนาวัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500 จนกระทั่งกรมการศานายกย่องให้เกียรติเป้นวัดพัฒนาตัวอย่างในปีพ.ศ.2513

แม้ท่านไม่ใช่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาอาคมขลัง แต่มุ่งเน้นไปในทางการสอนปฏิบัติธรรมกรรมฐาน? แต่ตามประวัติของท่านนั้นไม่ธรรมดา เพราะได้ศึกษาสรรพวิชาจากอดีตเกจิอาจารย์ดังหลายองค์เช่นกัน? หากกล่าวในเรื่องวัตถุมงคลแล้ว หลวงพ่อจรัญท่านไม่นิยมสร้าง หรือชี้นำให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนหลงใหลได้ปลื้ม? ตรงกันข้าม ท่านจะสั่งสอนให้เชื่อในเรื่องของ ?กรรม? และการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ในความเป็นจริงนั้น พระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อจรัญแทบทุกชนิดล้วนเป็นที่เสาะหาของบรรดาศิษยานุศิษย์อย่างยิ่ง

หลวงพ่อจรัญเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ซึ่งเกิดจากโยมมารดา เจิม และโยมบิดา แพ จรรยารักษ์นามเดิมว่า?จรัญ จรรยารักษ์? เกิดวันวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2471 ปีมะโรง? ณ บ้านตำบลม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อุปสมบทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2491?? ณ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี พระครพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการช่อ วัดพรหมบุรี เป็นอนุศาสนาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทธสโร) วัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์? หลวงพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร (เส็ง ปุสโส) วัดเขาสวนกวาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ศึกษาทำเครื่องรางของขลัง น้ำมันมนต์ กับหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยาและ พระครูวินิจสุตคุณ (หลวงพ่อเขียว) วัดเสาธงทอง จ.อ่างทอง และ หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา จ.ปราจีนบุรี
พ.ศ.2496? ศึกษาปฏิบัติกรรมฐาน กับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชย์พระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ศึกษาพระอภิธรรม กับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) ณ วัดระฆัง กรุงเทพฯ ศึกษาการพยากรณ์ จากสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ กรุงเทพฯ? ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ พ.อ.ชม สุคันธรัต เดินธุดงค์รอนแรมหาที่สงบ เพื่อจำศีลภาวนาตามป่าเขตลำเนาไพรทางภาคเหนือ

ท่านเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และวิปัสสนาจารย์พร้อมๆกัน ในปัจจุบันมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาเข้ารับการอบรมฝึกสมาธิกันมาก จนหาวันว่างไม่ได้ ท่านได้พัฒนาวัดอัมพวันให้เป็นสถานพัฒนาจิตใจ ยกระดับความเป็นมนุษย์พัฒนาสังคม ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมจากวัดของท่านนับเป็นแสนๆคน และมีผู้ที่ใจบุญนำทรัพย์สิน เงินทอง ข้าวสารอาหารแห้งมาถวาย เป็นจำนวนมาก ผู้ใหญ่ของทางราชการ ให้ความเคารพนับถือ

ด้วยคุณงามความดีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา แก่ท่านที่วัดอัมพวัน นอกจากนี้ ยังได้รับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของกรมการศาสนา

สืบเนื่องจากวัดกระเจียว ต.งิ้วราย อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดเก่าแกซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ต่อมาช่วงหนึ่งได้ร้างดเจ้าอาวาสปกครองดูแลมาหลายพรรษา ทำให้กิจกรรมต่างหยุดชะงัก เสนาสนะต่างๆก็ชำรุดทรุดโทรมลง จนกระทั่ง พระสมุห์ยุทธนา ปภากโร ได้รับแต่งตั้งให้มา รักษาการเจ้าอาวาส ได้เห็นถึงแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ต้องการให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น ตลอดจนเล็งเห็นถึงการฟื้นฟูกิจกรรมเผยแผ่ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ ธรรมกรรมฐานขึ้นอีกครั้งในอนาคต? พระสมุห์ยุทธนาจึงขอความเมตตาจากท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เพื่อขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น ?เจริญพร? โดยมีนายรังสรรค์ เซี้ยสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อ.เมือง จ.ลพบุรี? เป็นที่ปรึกษาและประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส

รูปแบบของวัตถุมงคลรุ่น ?เจริญพร? ประกอบด้วยพระกริ่งสิงหบุราจารย์? ขนาดบูชาและขนาดห้อยคอ? พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ด้านหลังอัญเชิญพระคาถาชินบัญชร},พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ ด้านหลังอัญเชิญบทสวดมนต์พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (คาถาอิติปิโส) พระสมเด็จพิมพ์ซ้อนรูปหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม? ด้านหลังอัญเชิญบทสวดมนต์มหาการุณิโก, รูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง รุ่นแรก,เหรียญรูปไข่? ?เจริญพร? หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แบบเต็มองค์ และครึ่งองค์ , รูปเหมือนบูชา? เนื้อไฟเบอร์กลาส,ครอบน้ำมนต์

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง คือ 1.เพื่อจัดหาทุนค่าก่อสร้างรั้วประตูวัดกระเจียวให้แล้วเสร็จ และสมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรม 2.เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดกระเขียวซึ่งถูกทิ้งร้างมานาน และส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 3.เพื่อเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกเผยแผ่บารมีพระคุณท่านหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม เป็นแบบอย่างและโน้มน้าวเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตลอดถึงการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมรักษาศีล

มวลสารสำคัญที่นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อจรัญเก็บสะสมไว้หลายอย่าง รวมทั้งเส้นเกศา และจีวรเก่า โดยพระอาจารย์ยุทธนา และนายรังสรรค์ เซี๊ยสกุล ได้รับมอบมาเมื่อวันที่ 27เมษายน 2554

วัตถุมงคลชุดนี้นับว่ามีความแปลกใหม่ในรูปลักษณ์? และจัดสร้างขึ้นด้วยนัยแห่งความหมายสิริมงคล โดยเฉพาะพระพิมพ์สมเด็จทั้ง 3 แบบซึ่งด้านหลังอัญเชิญพระคาถาศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานไว้นั่นคือ ?พระคาถาชินบัญชร? ?หนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตาราม

อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้ เป็นประจำอยู่สมํ่าเสมอ จะทำให้เกิดความศิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากลํ้ากลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลพูลทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่างๆ ทำนํ้ามนต์รดแก้วิกลจริต แก้สรรพโรคภัยหายสิ้น เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนา

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ หรือบทสวดอิติปิโส ฯ บทสวดนี้ใช้เวาลสวดเพียงสั้นๆ ไม่กี่นาที แต่มีอานิสงส์มากมาย เพราะเมื่อระลึกถึงพระคุณขององค์พระรัตนตรัย สิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาในชีวิต ทำให้จิตใจผ่องใส ไม่มีความทุกข์

บทสวดมนต์มหาการุณิโก เป็นบทสวดที่นิยมสวดต่อท้ายบทพาหุง รวมเรียกว่า ?พาหุงมหาการุณิโก? หรือ ?พาหุงมหากา? จากคำสอนของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ท่านเล่าว่าได้พบกับสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยาในนิมิต และได้ทราบว่าคาถาพาหุงมหากานี้ เป็นบทสวดที่สมเด็จพระพนรัตน์ ได้จารึกถวายต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้สวดเป็นประจำระหว่างอยู่ในพระบรมหาราชวัง หรือระหว่างออกศึกสงคราม เพื่อให้มีชัยต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากกรุงหงสาวดีได้สำเร็จ พาหุงมหากานั้น เป็นบทสวดมนต์ที่มีค่ามากที่สุด มีผลดีที่สุด ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวัน จะมีชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนาน

ส่วนรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เข่ากว้าง เป็นการจัดสร้างครั้งแรก ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการขออนุญาตสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญพิมพ์ทรงนี้ …เหรียญรูปไข่ เจริญพร? มีความคมชัด ออกแบบและแกะพิมพ์ได้ละม้ายหลวงพ่อจรัญที่สุด …? รูปเหมือนบูชา? เนื้อไฟเบอร์กลาส? ผลงานการรังสรรค์ที่มีความงดงาม ให้ความรู้สึกเหมือนจริง มีความทนทานแข็งแรงกว่าการสร้างด้วยเรซิ่น ..กล่าวได้ว่า ทุกอย่างบรรจงสร้างอย่างประณีตเพื่อให้มีคุณค่าเป็นตำนานสืบไป

วัตถุมงคลของพระสายวิปัสสนากรรมฐานนั้น ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเชื่อว่ามีพุทธคุณสูงส่งในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะด้านเมตตามหานิยม ค้าขาย โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ? สำหรับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ท่านเป็นพระดีที่ผ่านการปฏิบัติฝึกฝนมาอย่างแก่กล้า จึงมีบารมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว? ด้วยเหตุนี้ วัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ผ่านการเสกเป่าอธิษฐานจิตจากท่าน ย่อมเต็มไปด้วยคุณวิเศษที่จะช่วยให้ผู้ที่มีไว้บูชาเกิดความรู้สึกอบอุ่นทางใจ

วัตถุมงคลรุ่น ?เจริญพร? เป็นของดีอีกหนึ่งรุ่นที่ศิษยานุศิษย์จะได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญกุศลกับท่านอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูล : http://phrakruang.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=61

. . . . . . . . .