ธรรมบรรยาย จุดยืนของชีวิต

ธรรมบรรยาย จุดยืนของชีวิต

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต
จุดยืนของพ่อแม่ คือ ลูก
จุดยืนของครูอาจารย์ คือ ศิษย์-นักเรียน
จุดยืนของจราจร คือ รถทั้งหลาย
จุดยืนของพ่อค้า-แม่ค้า คือ ลูกค้า ผู้ซื้อทั้งหลาย
จุดยืนของหมอ คือ คนป่วย ผู้ป่วยทั้งหลาย
จุดยืนของผู้แทน คือ ประชาชนทั้งหลาย
จุดยืนของผู้ปกครองผู้นำ คือ ผู้ตามทั้งหลาย
จุดยืนของกรรมการ คือ นักกีฬาทั้งหลาย
จุดยืนของผู้คุมผู้พิพากษา คือ ผู้ต้องขังต้องโทษฯ
จุดยืนของนายจ้าง คือ ลูกจ้าง
จุดยืนของประมุขของชาติ คือ ประชาชนทั้งหลาย
จุดยืนของรถ คือ ผู้โดยสาร
จุดยืนของข้าราชการ คือ ประชาชน

——————————

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00046.htm

. . . . . . . . .