ธรรมบรรยาย ภัยของชีวิต

ธรรมบรรยาย ภัยของชีวิต

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

อุทกภัย ภัยคือน้ำท่วม (น้ำสุราต่างๆ ชนิด)
อัคคีภัย ภัยคือไฟไหม้ (ไฟบุหรี่-กัญชา-ฝิ่น)
ปีศาจภัย ภัยจากผีหลอก (ดนตรี-ลิเกต่างๆ)
อิตถียภัย ภัยจากผู้หญิง (โรคเอดส์)
ปุริสภัย ภัยจากผู้ชาย (ถูกเขาหลอกไปขาย)
พาลภัย ภัยจากการคบคนพาล (ติดคุก)
ปมาทภัย ภัยจากความประมาทมัวเมา

โลภภัย ภัยจากความโลภ (เล่นการพนัน)
โทสภัย ภัยจากโทสะ (ฆ่าเขา ติดคุก)
โมหะภัย ภัยจากโมหะ (ความหลง ไม่ทำความดี
โอษฐภัย ภัยจากคำพูดไม่ถูกกาล (ติดคุก)
ปุตตภัย ภัยจากมีลูกไม่ดี ทำให้เกิดทุกข์
โรคภัย ภัยจากโรคต่างๆ
มงคลตื่นข่าวภัย ภัยจากเชื่อคนง่าย
กามภัย ภัยจากความหลงในกามคุณ
อสันตุฏฐีภัย ภัยจากความไม่รู้จักสันโดษ
คอรัปชั่นภัย ภัยจากการฉ้อโกง (ติดคุก)
เห็นเหวลึก อย่านึกว่าเหวตื้น
ปากเหวลื่น อย่าคะนองไปลองปัก
ตกเหวหิน ปีนป่ายได้ง่ายนัก
ตกเหวรัก จะดิ้นรนกระเสือกกระสนไปจนตาย
โอบอ้อมอารีย์ วจีหวานล้น ช่วยเหลือบุคคล วางตนพอประมาณ
——————————

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00063.htm

. . . . . . . . .