คติธรรมโบราณ รวบรวมโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

คติธรรมโบราณ รวบรวมโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

อย่าพูดโกหก……….อย่าพกแต่ลม……….อย่าชมแต่รูป

อย่าสูบแต่ราก……….อย่ามากแต่โง่……….อย่าโตแต่เปลือก

อย่าเสือกหาเรื่อง……….อย่าเคืองคนสอน……….อย่านอนขี้เซา

อย่าเมาการโลก……….อย่าโศกเกินเหตุ……….อย่าเทศน์ผิดหลัก

อย่าผลักความผิด……….อย่าปิดช้างตาย……….อย่าหมายเมียท่าน

อย่าผลาญพ่อแม่……….อย่าแส่หาความ……….อย่าตามคนโง่

อย่าโวแต่ปาก……….อย่าอยากของเขา……….อย่าเล่าความลับ

อย่ามักใจง่าย……….อย่าตายเสียชื่อ……….อย่าถือข้างผิด

อย่าคิดข้างชั่ว……….อย่ายั่วตัณหา……….อย่าด่าข้าทาส

อย่าคาดโดยเดา……….อย่าเอาแต่จิต……….อย่าคิดนอกคอก

อย่าลอกทองพระ……….อย่าละความสัตย์……….อย่าตัดช่องน้อย

อย่าสอยดวงดาว……….อย่าสาวดวงเดือน……….อย่าเบือนเบื่อบุญ

อย่าฉุนโกรธง่าย……….อย่าส่ายเพราะโลภ……….อย่าละโมบอาหาร

อย่าผลัดกาลเวลา……….อย่าด่าแดดฝน……….อย่าโหลนเหลาะแหละ

อย่าแคะค่อนคน……….อย่าบ่นวันคืน……….อย่ายืนเกะกะ

อย่าสะเรียวหนาม……….อย่าพูดยามฟังเทศน์……….อย่ายกเหตุผิด

อย่าคิดข่มท่าน……….ความชั่วอย่าทำเสียเลยจะดีกว่า

ขอบคุณข้อมูล ; http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sati&month=04-2010&date=05&group=15&gblog=3

. . . . . . . . .