อมตะธรรม-คำสอน

อมตะธรรม-คำสอน
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

“กรรม”

กรรมให้ผลไม่เหมือนกัน ให้ผลทันเวลา และให้ผลในระยะยาวต่อไป

ฉะนั้น ทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรม ..ไม่เหมือนกัน

บางคนคิดว่า..ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดี

ทั้งนี้…เป็นเพราะความดีที่ทำไว้ยังมาไม่ถึง

ความชั่วหนักกว่า…ก็มาให้ผลก่อน

ส่วนความดีนั้นเบา…จะให้ผลในภายหลัง

ทั้งนี้…เพราะความดี…ความชั่ว…น้ำหนักไม่เท่ากัน

……………………………………………………

พระพุทธเจ้าทรงแสดงโลกธรรมว่า
จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์
คนที่ทำใจได้เมื่อมีทุกข์ เพราะมีสติควบคุม
ถ้าผู้ใดเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
จิตจะมั่นคง ช่วยตนเองได้ ทำใจได้
เราจะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด
คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี
มีสติเป็นอาวุธของตนเองตลอดไป

ขอบคุณข้อมูล : http://www.watnonpang.com/newss/1619.html

. . . . . . . . .