บุญ พระธรรมสิงหบุราจารย์

บุญ พระธรรมสิงหบุราจารย์

บุญ… สำเร็จได้ด้วย ทาน ศิล ภาวนา

คำว่า ” บุญ ” นี้ไม่มีความทุกข์ ท่านต้องการมีความทุกข์ก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่ต้องการมีบุญวาสนาก็ไม่เป็นไร ….

ทานมัย ศิลมัย ภาวนามัย ท่านจะได้สำเร็จมรรคผล สำเร็จกิจการงานและหน้าที่

ทานมัย … บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทาน

ศิลมัย ….. บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศิล

ภาวนามัย … บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนา ให้มีสติปัญญา

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.b.yimwhan.com/board/show.php?user=kobkob&topic=117&Cate=9

. . . . . . . . .