สาเหตุของการปฏิบัติไม่ได้ผล…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

สาเหตุของการปฏิบัติไม่ได้ผล…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

การปฏิบัติไม่ได้ผลเพราะเหตุใด?

1. ไม่ตั้งใจทำ

2. ไม่ทำติดต่อไปเรื่อยๆ

3. ทำๆ หยุดๆ เลิกไปท่านจะได้อะไร

4. อ่อแอ ท้อแท้ใจ นิวรณ์เข้าครอบงำ

ถ้าท่านอ่อนแอทท้อแท้…..ไม่ต้องเจริญกรรมฐาน อีกร้อยปี

ท่านก็ไม่ได้อะไร ท่านต้องอดทน ถ้าไม่เต็มใจทำ…..

ไม่มีศรัทธา ไม่ตั้งใจ ไม่เต็มใจ มากับเขาเรื่อยไปแค่นั้น….

รับรองไม่ได้อะไร แน่นอนที่สุด คนที่ได้แน่นอนคือตั้งใจ

สนใจ ปฏิบัติในหน้าที่ ที่เราปฏิบัติ กินน้อย นอนน้อย

ทำความเพียรให้มาก ไม่ต้องไปสนใจใคร เดินจงกรม

ยืนหนอ…ห้าครั้งให้ได้ ถ้าได้แล้วได้หมดเลย ไม่ท้อแท้ใจ

มาฝึกให้อดทน มาแสวงหาความอดทนกัน ต้องฝึกปฏิบัติ

ให้อดทนมากในหมู่คนใจประเสริฐ…นุ่งขาว ห่มขาว

ทำใจให้ประเสริฐคือการทำกรรมฐาน ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์

ได้เมื่อไร จะเกิดสว่งนอก สว่งใน สว่งจิต สว่งใจ

ใจก็เป็นมหากุศล จิตใจท่านสงบ ไม่วุ่นวาย ไม่ฟุ้งซ่าน

จิตไม่คิดร้าย จะคิดแต่ความดี ท่านจะมีแต่ปัญญา

จะทำอะไรก็ได้เงิน ได้ทองประคองไว้ ตั้งชีวิตจิตใจที่มั่นคง

และถาวร ท่านจะเกิดผลของท่านเอง

ขอบคุณข้อมูล : http://www.b.yimwhan.com/board/show.php?user=kobkob&topic=107&Cate=9

. . . . . . . . .