โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รูปเหมือนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เชิญใส่บาตรพระอรหันต์และชมปรากฏการณ์พระธาตุนฤมิตรเสด็จจากแดนนาคาพิภพและพิธีเปิดบุญบารมี
รูปเหมือนพระอรหันต์สาวกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

กราบเรียนเชิญ ทุกๆท่านที่เคารพนับถือยิ่ง

ตามที่ท่านหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ,พระอาจารย์สุริยันต์ จันทวัณโณ วัดป่าฉัพพรรณรังสี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ,หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป,ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ฯลฯ

ให้ริเริ่มโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รูปเหมือนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
(องค์ใหญ่ที่สุดในโลก)โดยมีหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๓๓ เมตร
ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างส่วนองค์พระสำเร็จแล้ว ๑๐๐ % ขณะนี้ทางโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างราวกันตกชั้น ๒ และ ๓ และพื้นชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตจำนวน ๑๐๐ รูป เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสติ เพื่อเปิดเป็นสถานที่สักการบูชาแห่งใหม่ของประเทศไทย
จึงขอเชิญท่านร่วมเชิดชูเกียรติประวัติหลวงปู่มั่น ถวายเป็นสมบัติของแผ่นดิน ดังกำหนดการดังนี้

-วันเสาร์ ที่ ๕ เม.ย. พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.นี้ ทางหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ประธานริเริ่มให้ก่อสร้างท่านมีเมตตามารับบิณฑบาตพร้อมพระสงฆ์ ๓๐๐ รูปและรับผ้าป่า

เวลา ๑๔.๐๐ น.ทำพิธีเปิดบุญบารมี เปิดโชควาสนา เปิดลาภ เปิดดวงชะตาให้รุ่งเรือง โดย อาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ตนบุญโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้แห่งพุทธภูมิ

-วันอาทิตย์ ที่ ๖ เม.ย.๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น.พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ทายาทธรรมหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ “เทพเจ้าลุ่มแม่น้ำโขง”จะเมตตามาปลุกเสกพระเครื่องมอบให้แด่ผู้ร่วมบุญ

ในเวลา ๑๕.๐๐ น. และพระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ วัดปันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่านจะมีเมตตามารับผ้าป่าเพื่อร่วมสร้างรูปปั้นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพรมน้ำมนต์ที่จะเกิดปาฏิหาริย์”พระธาตุนาคนฤมิตร”เสด็จจากปลายดอกไม้ให้ทุกท่านได้เห็นเป็นประจักษ์

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ภันธกานต์ กิ้มทอง(โจ) โทร..081-8284789,081-7184601
ประธานสร้างพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระอริยะ สร้างไว้ ณ บ้านแท่น-โพนทอง ต.โพนทอง อ.สีดา
จ.นครราชสีมา (ริมถนนมิตรภาพห่างสี่แยกอำเภอสีดาไปทางโคราช ๕ กิโลเมตร)
ผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้กรุณาส่งเอกสารซองกลับให้ส่งมาที่
นายภันธกานต์ กิ้มทอง(โจ)
๑๒๙ ม.๒ ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ๓๐๔๔๐
หรือ รวบรวมซองส่งเงินเข้าทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยภูมิ
ชื่อบัญชี เผยแพร่พระอริยะ เลขที่บัญชี 600-215-7338
แล้วแฟ็กเอกสารมาที่เบอร์ 044-339462
หรือแจ้งชื่อที่อยู่ส่งข้อความกลับมาที่เบอร์ 081-82884789

ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ ธรรมธาตุ ลงสู่รูปเหมือน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

พระอรหันต์ยุคกึ่งกลางพระพุทธศาสนา

และนมัสการพระอริยะเจ้าพระอรหันต์ยุคสุดท้าย

ปลายแดนกรรมฐาน นามหลวงพ่อสายทอง เตชะ

ธัมโม

-ในวันเสาร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. เชิญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พระอริยะเจ้าที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ รับรองคุณธรรม
เวลา ๐๙.๕๙ นาที ทำพิธีอัญเชิญ ธรรมธาตุ หลวงปู่มั่น ประจุลงในรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
และถวายผ้าป่า โดยหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

“รูปเหมือนพระอรหันต์สาวก องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

จึงต้องอธิษฐานจิตโดยพระอรหันต์ ผู้มีบารมีใหญ่”

เวลา ๑๔.๐๐ น.ร่วมพิธีเปิดบุญบารมี เปิดวาสนา
เปิดภูมิธรณี พลิกดวงหนุนเสริมชะตาชีวิต ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ในหน้าที่การงาน มั่นคงในการเงิน โดยอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ตนบุญผู้เที่ยงแท้แห่งพุทธภูมิ

และในวันอาทิตย์ ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีอัญเชิญ ธาตุบารมี ของเหล่าเทพพรหม พญานาคและครุฑ เพื่อปกป้องรักษาดูแล องค์รูปเหมือนพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ทายาทธรรมวิชาของเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ผู้ปลุกเสกวัตถุมงคลที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์

เวลา ๑๕.๐๐ น. เชิญสัมผัสพิสูจน์อีกครั้งตามกระแสเรียกร้องแห่งปาฏิหาริย์ พระธาตุนาคนฤมิตร ที่เสด็จจากดินแดนแดนนาคราชสู่ปลายดอกไม้ โดยการอัญเชิญโดยพระอาจารย์มหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ ที่จะมาโปรดให้แด่ทุกๆท่านได้สัมผัสได้พิสูจน์ กับความอัศจรรย์ที่เสด็จเพิ่มขึ้นได้ เปลี่ยนสี
ได้อย่างน่าอัศจรรย์จากประสบการณ์ของผู้ได้รับไปบูชาเล่าสู่ให้ฟัง
ครั้งนี้เรียนเชิญทุกๆท่านพิสูจน์สัมผัสความอัศจรรย์ด้วยตัวท่านเอง
“สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าได้รับไปบูชา”

ณ พิพิธภัณฑ์พระใหญ่หลวงปู่มั่น ริมถนนมิตรภาพ ห่างสี่แยกอำเภอสีดาไปทางโคราช ๕ กิโลเมตร ในวันเวลาดังกล่าว

เชิญร่วมพิธีเปิดบุญกับพระโพธิสัตว์อาจารย์ทิพากร รินไธสงค์
ในวันเสาร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.นี้ ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระอริยะ ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ ประธานมูลนิธิพระใหญ่ชัยภูมิ นิตยโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงแท้ ที่จะได้มาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต มีเมตตามาทำพิธีเปิดบุญบารมี ให้แก่สถานที่และสาธุชนที่เดินทางมาร่วมกุศลและร่วมกุศลในการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้
ในวันเสาร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ทิพากร รินไธสงค์ จะมาทำพิธีเปิดบุญบารมี เปิดโชค เปิดลาภ เปิดดวงวาสนา เบิกบุญอดีตชาติให้แก่ทุกๆท่าน ให้ได้ความสุข สมหวังปรารถนา สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน ในชาติปัจจุบัน ในครั้งนี้
ณ พิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระอริยะ สร้างไว้ ณ บ้านแท่น-โพนทอง ต.โพนทอง อ.สีดาจ.นครราชสีมา (ริมถนนมิตรภาพห่างสี่แยกอำเภอสีดาไปทางโคราช ๕ กิโลเมตร)

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

“ได้สักการะรูปเหมือนหลวงปู่มั่น พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้ได้อานิสงส์จักได้เป็นผู้มีชีวิตที่มีความสุขที่สุดในโลก”

ดำเนินการสร้างเป็นสมบัติแผ่นดินโดย

นายภันธกานต์ กิ้มทอง(โจ)

อานิสงส์สร้างบุญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อความมั่นคง ในหน้าที่ มั่นคงในตำแหน่ง มั่นคงก้าวหน้า
โพสต์เมื่อ 2 weeks ago โดย ภันธกานต์ กิ้มทอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://phayai.blogspot.com/

. . . . . . . . .