ร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อเป็นที่สุดในโลก ด้วยการร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เชิญร่วมพิธีอัญเชิญ “ธรรมธาตุบารมี”หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สู่รูปเหมือนหลวงปู่มั่น องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ พิพิธภัณฑ์อาคารเผยแพร่พระอริยะ บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา (ริมถนนมิตรภาพ)
ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

ขอเชิญนมัสการ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม “พระอริยะเจ้าพระผู้มีบารมีใหญ่”ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน,หลวงปู่ศรี มหาวีโร,หลวงปู่หล้า เขมปัตโต กล่าวถึงและให้การรับรองในคุณธรรม โดยในครั้งนี้ท่านหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ประธานริเริ่มให้ดำเนินการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ได้มีเมตตาเดินทางมาเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระอริยะและรูปเหมือนพระอริยะสงฆ์ ร่วม ๑๐๐ องค์ ด้วยตัวท่านเอง

กำหนดการ ในวันเสาร์ ที่ ๕ เม.ย. ๕๗
-เวลา ๐๘.๐๐ น.ใส่บาตรหลวงพ่อสายทองและพระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป
-เวลา ๐๙.๕๙ น.ทำพิธีอัญเชิญ “ธรรมธาตุ”หลวงปู่มั่นบรรจุลงในรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
และพิธีถวายผ้าป่าแด่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม…..

กำหนดการในวันอาทิตย์ ที่ 6 เม.ย.พ.ศ.2557
-เวลา ๑๕.๐๐ น. ทำพิธีอัญเชิญ “ธาตุบารมี”เหล่าเทพ พรหม และพญานาคราช เพื่อปกป้องคุ้มครองรักษา รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก และบูชาวัตถุมงคลฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ วัดป่าวังน้ำเย็น อ.เมือง จ.มหาสารคาม “ทายาทเทพเจ้าลุ่มแม่น้ำโขง ศิษย์หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ”
-จากนั้นเชิญสัมผัสปาฏิหาริย์ “พระธาตุนาคนฤมิตร”เสด็จออกจากปลายดอกไม้ พร้อมนมัสการพระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ (วัดปันเสา อ.เมือง จ.เชียงใหม่) และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า เพื่อถวายการสร้างพิพิธภัณฑ์อาคารเผยแพร่พระอริยะ รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาหากท่านไม่สะดวกมาด้วยตนเอง สามารถร่วมมหากุศลด้วยการ
ส่งเงินเข้าทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยภูมิ ชื่อบัญชี เผยแพร่พระอริยะ เลขที่บัญชี 600-215-7338
หรือ “ธนาณัติ” สั่งจ่าย ปณ.แก้งสนามนาง ๓๐๔๔๐
ในนาม นายภันธกานต์ กิ้มทอง เลขที่ ๑๒๙ ม.๒ สถานลิขิตธรรม ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
พิเศษ..สำหรับท่านใดที่ร่วมมหากุศลสร้างเป็นสมบัติของโลก
-บริจาค ๑,๐๐๐ บาท รับพระกริ่งหลวงปู่มั่น ๑ องค์ พร้อมพลอยพญานาค ๑ เม็ด
-บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รับพระกริ่งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมพลอยพญานาค ๕ เม็ด เหล็กไหลมหาลาภ ๑ คู่
-บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาทรับรูปเหมือนหน้าตัก ๙ นิ้วหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ๑ องค์พร้อมพลอยพญานาค ๑๐ เม็ด เหล็กไหลมหาลาภ ๒ คู่
-บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท รับรูปเหมือนหน้าตัก ๙ นิ้ว หลวงปู่มั่น พร้อมพลอยพญานาค ๑๒๐ เม็ด เหล็กไหลมหาลาภ พระกริ่งหลวงปู่มั่น เป็นของสมนาคุณ

……ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อเป็นที่สุดในโลก
กราบเรียนนมัสการเรียนเชิญทุกท่านมาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
นายภันธกานต์ กิ้มทอง(โจ) ประธานสร้างพิพิธภัณฑ์เผยแพร่พระอริยะ โทรศัพย์..081-8284789

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://phayai.blogspot.com/2013/11/blog-post.html

. . . . . . . . .