ประวัติการสร้างเหรียญ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

ประวัติการสร้างเหรียญ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล

รุ่นแรก
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นลักษณะรูปไข่หน้าตรงครึ่งตัว ด้านหน้าจารึกชื่อ
“หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพลอุดรธานี” ด้านหลังลงอักขระยันต์บอก พ.ศ. ๒๕๐๙ ไว้ด้วยรุ่นนี้ร้านไทยสามัคคี อุดรธานี ผู้ซึ่งเป็นหลานชายของท่านสร้างถวาย จำนวน ๔,๐๐๐ เหรียญ

รุ่นสอง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื่องในงานสมโภชเจดีย์วัดถ้ำกลองเพล ครูชาลี ตุละวรรณ สร้างถวายจำนวน ๑๕,๐๐๐ เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญกลมเท่าเหรียญเงินบาท รูปเอียงครึ่งตัว
มีรูปเจดีย์อยู่ด้านหลัง และในปีเดียวกันนั้นเองคุณกิมก่าย เอียสกุล คฤหบดีหนองคาย ก็ได้สร้างเหรียญหลวงปู่ขึ้นอีกชุดหนึ่งถวายท่านเนื่องในงานฉลองอายุครบ ๘๑ ปี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๑
ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หน้าตรงครึ่งตัว เหรียญที่ส้รางในปี ๒๕๑๑ ปลายปีนี้ถือว่าเป็นรุ่นสองด้วยกัน เพราะสร้างในระยะไล่เลี่ยกัน
รุ่นสาม เป็นเหรียญรุ่นไตรมาส ๒๕๑๕ ท่านเจ้าคุณพระพิศาล คณานุกิจ วัดมหาชัย อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี ขออนุญาตสร้างเป็นพิเศษ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในการจัดผ้าป่าสามัคคี
กรุงเทพฯ-อุดรธานี คณะผ้าป่าสมามัคคีกรุงเทพฯเป็นเจ้าภาพสร้าง จำนวนทั้งหมด ๖,๐๐๐ เหรียญ ลักษณะเป็นรูปดอกบัวบานมีรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์ ด้านหลังมีรูป อัฎบริขาร
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอาจารย์กัมมัฎฐาน รุ่นนี้ปลุกเสกตลอดพรรษา และนอกพรรษาอีก ๑ เดือน รวมเป็น ๔ เดือนเต็ม คือตลอดฤดูฝนเลยทีเดียว

รุ่นสี่ สร้างเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ โดยท่านอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดศรีภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ขออนุญาตสร้างแจกเป็นที่ระลึก ในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดศรีภูเวียง
จำนวน ๒,๐๐๐ เหรียญ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หน้าตรงครึ่งตัว

รุ่นที่ห้า สร้างเมื่อต้นปี ๒๕๑๖ โดยวัดปัญจสมณาราม อ.หัวตะพาน จ.อุบลฯ เป็นผู้ขอสร้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึก ในการสร้างศาลาโรงธรรม ลักษณะเป็นเหรียญกลมใหญ่กว่าเหรียญบาทเล็กน้อย
ด้านหน้ารูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเต็มองค์ ด้านหลังยันต์นะครอบจักรวาลมีรายละเอียดบอกไว้ด้วย

รุ่นหก เป็นรุ่นล่าสุดสร้างเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ วัดโพธิ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ขออนุญาตสร้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์ตึกโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์สมภรณ์
ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ หันด้านข้างครึ่งองค์ ด้านหลังยันต์นะครอบจักรวาฬเช่นเดียวกับรุ่นห้า บอกรายละเอียดไว้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าไม่บ่งเป็นรุ่นไหนเท่านั้น

ข้อมูลจาหนังสืออาณาจักรพระเครื่อง เล่มที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๖

http://www.ubonpra.com/board/?topic=31.0

. . . . . . . . .