กิเลสในโลกปัจจุบัน โดย หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด

กิเลสในโลกปัจจุบัน โดย หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
หลังจังหัน
(ถวายเครื่องเล่นเทป ซีดีแล้วก็รับวิทยุได้ครับ) มีทางจะเสียไหมล่ะ พวกวิทยุ เทวทัตโทรทัศน์เราขยะ เตรียมการไว้ต้อนรับกันอยู่แล้ว เราเบื่อพระทั่วประเทศไทยเรานี่ นับแต่หลวงตาบัวหัวโล้นๆ ไป มันมีแต่วิทยุเทวทัต เริ่มมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เทวทัต วิดีโอ โทรศัพท์มือถือ นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นข้าศึกของพระในวัดๆ แต่เวลานี้มันเต็มอยู่ในวัดๆ ฟังซิน่ะ พระมันหูหนวกตาบอดหรือมันเป็นยังไง เรียนมาด้วยกัน มหาเปรียญ เจ้าฟ้าเจ้าคุณถึงขั้นสมเด็จ สิ่งเหล่านี้เกลื่อนอยู่ในห้องมันนั่นแหละ เป็นยังไงพระเหล่านี้น่ะ หัวโล้นๆ นี่น่ะ มันเป็นยังไง มันไม่ดูเหรอหลักธรรมหลักวินัยของศาสดาองค์เอก มันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดเวลา เวลานี้วัดกลายเป็นส้วมเป็นถาน พระเณรกลายเป็นมูตรเป็นคูถเต็มไปหมดที่ไหนๆ ก็ดี ส่วนที่ตั้งใจเพื่อศีลเพื่อธรรมนี้มีน้อยมาก ที่ปฏิบัติตัวเป็นมูตรเป็นคูถอยู่ในส้วมในถานคือวัดมีมากต่อมาก

มีแต่ความเพลิดความเพลินมันไม่ได้สนใจกับธรรม เราจะไปตำหนิติเตียนอะไรประชาชนญาติโยม แม้แต่พระหัวโล้นๆ มันก็ไม่ได้สนใจกับอรรถกับธรรมจะให้ว่าไง นี่ละภาษาธรรมฟังเอา ถ้าพูดผิดนี้ให้ตีหน้าผากหลวงตาบัวเลย การแสดงออกมานี้ผิดไป ไอ้ผู้ที่ทำผิดนั่นน่ะมันกระเทือนโลกไปหมดไม่ได้ดูเหรอ อันนี้กระเทือนอะไร มีตั้งแต่เรื่องความดิบความดีทั้งนั้น อันนี้ถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นความเสียก็อย่าเอามา นอกจากเป็นประโยชน์สำหรับธรรมะ (อันนี้สำหรับฟังเทปธรรมะหรือซีดีธรรมะเจ้าค่ะ) แน่ใจเหรอ เอาไปทดสอบดูก่อน (แน่ใจค่ะ) พวกเทวทัตมันแน่ใจทั้งนั้น แต่ธรรมนี้เป็นยังไงจะแน่ใจหรือไม่แน่ใจให้ไปทดสอบดู ถ้าไม่เป็นท่าปาเข้าป่าให้หมดเหล่านี้ เอ้า ต้องอย่างนั้นซิ เอาไว้ทำไมมันเป็นภัย
มันสลดสังเวชนะเรื่องพระเรา โทรศัพท์มือถือนี่สำคัญมาก เฉพาะในวัดป่าบ้านตาดนี้บอกว่ามีไม่ได้ ยังซ้ำเข้าไป เด็ดขาด องค์ไหนมีไล่ออกจากวัดทันทีเลยไม่ต้องอุทธรณ์ มีข้อยกเว้นเครื่องหนึ่ง นี่โลกเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะไม่ให้มีก็ไม่ได้ โลกทั่วประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาด เกี่ยวข้องกับเรา จึงต้องมีโทรศัพท์อันนี้ไว้ มือถือนี่ และมีเฉพาะอันนี้เท่านั้นใครจะมายุ่งไม่ได้ มีไว้ให้มีผู้รักษา นี่เราอนุโลมไว้เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม พิจารณาซิ ลำเอียงไหม ในวัดผู้อื่นผู้ใดไม่ให้มีแต่ที่นี่มี ลำเอียงไหม
เหตุผลกลไกเราบอกแล้ว โทรศัพท์อันนี้สำหรับส่วนรวม ที่ประชาชนทั่วประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง โทรมา ผู้ที่รับโทรศัพท์นี้จะได้ฟังเรื่องราวอะไรๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของโลก เพราะฉะนั้นเราจึงอนุโลมให้มีเครื่องหนึ่งสำหรับผู้รักษาโดยเฉพาะ ใครไปยุ่งไม่ได้ นอกนั้นมีไม่ได้ในวัดนี้ ใครมีไล่ออกจากวัดทันทีเลย เพราะประกาศลั่นกันแล้ว หลักธรรมหลักวินัยรู้กันทุกคนๆ จำเป็นอะไรจะต้องมาสั่งมาสอนกัน มีแต่ไล่ออกเลยเท่านั้น โห มันร้ายแรงมากนะโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่หนังสือพิมพ์ก็เป็นหนังสือเพลิน
บวชแล้วพระพุทธเจ้าไล่เข้าในป่า กลับไปกว้านเอาหนังสือพิมพ์เป็นข่าวคราวของโลกโลกีย์สกปรกรกรุงรังเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีอย่างเหรอ บวชแล้ว รุกฺขมูลเสนาสนํ ไล่พระเข้าไปอยู่ในป่าในเขาตามรุกขมูลร่มไม้ ในถ้ำเงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ อันเป็นที่ปราศจากสิ่งรบกวน สะดวกแก่การประกอบความพากเพียร ให้ท่านทั้งหลายจงอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด นั่นเห็นไหม นี่อนุศาสน์สอนพระ พอบวชเสร็จแล้วสอนพระโอวาทข้อนี้เด็ดเลยเทียว ได้รับทุกคนจะว่าไง ปฏิเสธไม่ได้ ไล่เข้าในป่าแล้วยังไปหากว้านเอาหนังสือพิมพ์ หากว้านเอาวิทยุ โทรทัศน์เทวทัต วิดีโอ โทรศัพท์มือถือเข้ามาในวัด มันก็มีแต่ส้วมแต่ถานเต็มวัดเต็มวาละซิ จะมีอรรถมีธรรมที่ไหน นี่ละสลดสังเวชนะ
พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่ายังไงมันไม่ดู หูหนวกตาบอดไปหมด น่าทุเรศ นี่อันนี้มากระเทือนถึงได้พูด ผู้รักษารักษาแทบเป็นแทบตาย ผู้มาทำลายมาทำลายต่อหน้าต่อตาแบบหน้าดื้อหน้าด้าน นี่ซิน่าทุเรศเอาเหลือเกิน เอา ถ้าเราพูดนี้ผิดไป เอา ตัดคอเราเลย การพูดนี่พูดเป็นอรรถเป็นธรรม เสียงอรรถเสียงธรรม ออกมาจากหลักจากเกณฑ์คือองค์ศาสดา ได้แก่คำสอนของท่าน พวกเรามันพวกหน้าด้าน เลอะเทอะไปหมดนะ วัดนี้ได้เข้มงวดกวดขันเรื่องโทรศัพท์มือถือ วงกรรมฐานเราก็บอกไป แต่วงกรรมฐานไปสืบๆ ดูไม่มีละโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับในวัดนี้ วัดนี้เราอนุโลมให้ ฟังซิว่าอนุโลม ให้มีเครื่องเดียว สำหรับประชาชนทั่วประเทศเขตแดนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาด ก็คือเรานั่นแหละ ให้มีผู้รับโทรศัพท์นี้ คอยติดต่อสื่อสารเรื่องราวต่างๆ มีเท่านั้นมีเครื่องเดียว ใครไปยุ่งไม่ได้นะนั่น นอกนั้นตัดขาดไม่ให้มี โห ไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ เรื่องกิเลสมันหน้าด้านที่สุด
ไม่มีหน้าไหนจะด้านยิ่งกว่าหน้าของกิเลส ใครมีกิเลสหนาเท่าไรยิ่งหน้าด้าน มีอันนี้เป็นเหตุละวันนี้ได้ขึ้น ขึ้นบ้างซิ อย่างนี้ละถ้ามีเหตุมันหากมีของมัน คึกคักเลยทันที อ้าว จริงๆ ศาสนาจะไม่เหลือนะทุกวันนี้ จะไม่มีเหลือทั้งๆ ที่พระเณรเราเป็นผู้ทรงศาสนา เหมือนว่าเป็นแนวหน้าของศาสนาพุทธแหละ แต่นี้กลายมาเป็นหัวหน้ากองเลอะๆ เทอะๆ ไปจึงดูไม่ได้ซิ
เมื่อเร็วๆ นี้ใครก็ได้ยินไม่ใช่เหรอทั่วประเทศไทย ตอนจะเฉลิมทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ทางนั้นเสนอขอยศขอลาภ ขอสมณศักดิ์ เข้าไปหาพระราชวัง เราก็เดินบิณฑบาตผ่านพระราชวัง ขอบิณฑบาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าพระราชทานสมณศักดิ์ให้พวกหัวโล้นนี้ว่างั้น บวชมามันไม่ได้สนใจกับอรรถกับธรรม อรรถธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแท้จริงมันไม่สนใจ อันยศอันแย็ดอันนี้มันมีมาจากไหนนั่นซิ มันไปดีดไปดิ้นหาอะไร อย่าพระราชทาน ว่าอย่างนี้ เราเดินบิณฑบาตผ่านพระราชวัง อย่างนั้นแหละ มันไปดีดไปดิ้นหาอะไร เกาในที่ไม่คัน บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพื่อมรรคเพื่อผล แล้วมันเสือกไปอะไรไปหายศหาลาภ หาสมณศักดิ์สมณแส็กอย่างนั้นพระเรา มันหยาบไหมพระ พิจารณาซิน่ะ
หาอะไรภายนอก หาอรรถหาธรรม ดูศีลให้ดี สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้น อยู่ที่หัวใจของพระ ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมด พระพุทธเจ้าประทานให้หมดแล้ว อันเหล่านั้นไม่ประทานให้ ปัดออกโลกธรรม ๘ ท่านปัดออกไม่ให้เข้ามายุ่ง แล้วมันไปยุ่งหาอะไร นี่ซิมันน่าทุเรศมาก หน้าด้านนะพระเราทุกวันนี้ หน้าเขาหน้าเราด้านแบบเดียวกันหมด นี่ละศาสนาจะไม่มีนะ เราบิณฑบาตผ่านพระราชวัง ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าพระราชทานสมณศักดิ์ให้พวกนี้ พวกนี้ก็พวกหลวงตาบัวนั่นแหละ พวกหลวงตาบัวหัวโล้นนี่
ให้มันหาอรรถหาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบ่งบอกอย่างชัดเจนเลย บวชมาแล้วไล่เข้าป่าให้ไปบำเพ็ญธรรม สมาธิ ปัญญา วิชชา วิมุตติ นี้คุณสมบัติของพระ ยศของพระอยู่ที่อรรถที่ธรรม ไม่ได้อยู่ที่พัดยศพัดแย็ดอะไร พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปหา สอนให้หาอรรถหาธรรม ไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรม ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลิศ ปฏิบัติตัวให้มีธรรมครองใจไปที่ไหนเลิศหมดนั่นแหละ ชื่อมันมีประโยชน์อะไร
หลวงตาก็มีพัดยศอยู่ข้างบน พระราชทานมาทีแรกเป็นพระครู ตั้งแต่พ.ศ.เท่าไร ไม่เอา ปัดคืน ฟาดมาที่สองข้ามชั้นเจ้าคุณสามัญ ขึ้นชั้นราชเลย มาที่สามฟาดชั้นธรรมเลย ทีนี้ก็เลยได้ขู่กับคนในสำนักพระราชวังซึ่งเป็นลูกศิษย์เหมือนกัน นี่จวนแล้วนะ ขึ้นชั้นธรรมแล้วก็รองสมเด็จ ทีนี้มันเคยข้ามมามันจะไม่อยู่ชั้นรองสมเด็จ มันจะขึ้นสมเด็จนะ อย่านะแต่นี้ต่อไปเราพูดจริงๆ เราพูดตามความสัตย์ความจริง เราเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ต่างหากที่เรารับพัดนี้ เราเทิดพระเกียรติทั้งสองพระองค์ เราไม่เป็นบ้าพัดนะ ว่างี้เลย ต่อจากนี้ให้หยุด ไม่ได้นะ นี่จะก้าวขึ้นสมเด็จ ถ้าขึ้นสมเด็จแล้วก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ในพระราชวัง ไม่ออกในป่าในเขาที่เคยออก ลืมหมด แล้วป้วนเปี้ยนๆ อยู่ในพระราชวังสมเด็จบัวน่ะเข้าใจไหม
ต่อไปก็เอาพัดยศกาง นี่สมเด็จ ไปไหนป้วนเปี้ยน คนกรุงเทพทั้งกรุงเทพเขาจะแตกกระจายหนีหมด เขาไม่เคยเห็นพระถือพัดยศอวดประชาชนอยู่ในกรุงเทพ แต่แล้วก็เป็นหลวงตาบัวเสียเอง นี่พัดหลวงตาบัวพัดยศ เป็นสมเด็จนะ แทนที่เขาจะอนุโมทนาสาธุการ กลับกรุงเทพแตก เข้าใจไหมล่ะ นี่ก็เอากันแล้ว ไม่ให้ให้อีก พอแล้ว ให้หาธรรมซิ อะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรม ท่านสอนมาเพื่อหาอรรถหาธรรมต่างหาก ไม่ได้สอนมาเพื่อโลกธรรม ๘ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ เรียกโลกธรรม ๘ ไปยุ่งหามันทำไม ในตัวของเรานี้ก็มีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติ สุข ทุกข์ ก็มีอยู่แล้ว ไปดิ้นหามันอะไร
นี่ภาษาธรรมฟังเอานะ ท่านทั้งหลายฟังเอาภาษาธรรม เราไม่มีอิจฉาบังเบียด โกรธแค้นใครทั้งนั้น เราพูดไปตามเหตุตามผล วิทยุเข้ามานี้เป็นเหตุ ใครถวายอะไรมาคว้ามับๆ เหมือนลิงได้เหรอ อะไรควรไม่ควรแก่ศาสนา แก่หลักธรรมหลักวินัย เราต้องดูเสียก่อน ไม่ควรรับก็ไม่รับ หากจะควรสั่งสอนเสียบ้างว่าที่นำมานั้นผิดก็สอนให้รู้เรื่องรู้ราว อะไรมาก็คว้ามับๆ ใช้ไม่ได้
มีใครพระองค์ไหนไปบิณฑบาตผ่านพระราชวัง ประกาศป้างๆ อย่าพระราชทานสมณศักดิ์ให้พระหัวโล้นๆ มีใครพูดได้ หลวงตาพูดได้สบาย เพราะมันขัดต่อศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นลาภเป็นยศสรรเสริญพระองค์สอนให้ปัดออก มันไปกว้านหามาอะไร การพูดเหล่านี้ผิดถูกที่ตรงไหน เอา พิจารณาซิ อรรถธรรมต่างหากให้หา บวชแล้วไล่เข้าในป่า สถานที่อยู่ที่กินหลับนอนให้อยู่ในที่สงบสงัดเพื่อชำระกิเลส เรียกว่าบำเพ็ญธรรมอย่างนั้น นี้ไม่ใช่บำเพ็ญธรรม มันกว้านหากิเลสเข้ากันได้ยังไง เพราะฉะนั้นเราจึงทำอย่างนั้นซิ ให้โลกได้ฟังเสียบ้าง อย่างนี้ไม่มีใครมาพูดให้ได้ยิน เราพูดเสียเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://muangput.com

. . . . . . . . .