ประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสโณ

ประวัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสโณ

10 สิงหาคม 2556 ทั่วทั้งสังฆมณฑลได้รับทราบข่าวมรณภาพของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ “สมเด็จเกี่ยว” อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 85 ปี 6 เดือน
สมเด็จเกี่ยว มีนามและสกุลเดิมว่า เกี่ยว โชคชัย เป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายอุ้ย เลี้ยน แซ่โหย่ หรือ เลื่อน โชคชัย และนางยี โชคชัย เกิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2471 ณ บ้านเฉวง อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี เริ่มศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนประจำหมู่บ้าน จนจบ ป.4 /// เมื่ออายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง อ.เกาะสมุย และโยมมารดานำไปฝากไว้กับ หลวงพ่อพริ้ง พระครูอรุณกิจโกศล วัดแจ้ง ใน อ.เกาะสมุย ก่อนที่ หลวงพ่อพริ้ง จะนำไปฝากไว้กับสมเด็จพระสังฆราช อยู่ ญาโณทยมหาเถร วัดสระเกศ และได้อุปสมบท ในปี 2492 มีนามฉายาว่า “อุปเสโณ”

ปี 2501 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระเมธีสุทธิพงศ์”และเลื่อนขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งปี 2533 เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ตราบถึงวันมรณภาพ /// เจ้าประคุณสมเด็จเกี่ยว เป็น ผู้เผยแผ่หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานเผยแผ่ธรรมที่เป็นหนังสือ อาทิ ธรรมะสำหรับ
ผู้นับถือพระพุทธศาสนา, ดีเพราะมีดี, ทศพิธราชธรรม นอกจากนี้ ยังทุ่มเทกับงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เดินทางไปทั่วทุกมุมโลก จนนับเป็นผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก ผู้ที่ได้ทำให้มีพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.nationchannel.com/main/content/social/378397913/

. . . . . . . . .