กำหนดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
ในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และ
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป
เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป
เวลา 14.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้ามหาบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร
พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา
เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม
(แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์)

วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
และ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ
ถวายภัตตาหารเช้า, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล กรวดน้ำ รับพร
เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ถวายพรพระ จบ แล้วรับพระราชทานฉัน
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป
เวลา 12.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
(แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์)
เวลา 13.00 น. เชิญโกศศพขึ้นรถวอจัตุรมุข จากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ไปยังเมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
หยุดรถ เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ พระราชทานเพลิงสมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

(แต่งกาย เครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์)

วันจันทร์ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 3 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล
และรับพระราชทานภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ
เวลา 08.00 น. เชิญอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จฯ กลับยังวัดสระเกศ
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉลองอัฐิ จบ
ถวายภัตตาหารเพล, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป

(แต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์)

พุทธศาสนิกชนเศร้า “สมเด็จเกี่ยว” มรณภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.dmc.tv/

. . . . . . . . .