อยู่กับธรรมะ ไม่ทุกข์ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

อยู่กับธรรมะ ไม่ทุกข์ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

อยู่กับธรรมะ ไม่ทุกข์ (หลวงปู่บุดดา ถาวโร)

ไปตามธรรมะ เดินตามธรรมะ
ยืนอยู่ก็ธรรมะ นั่งอยู่ก็ธรรมะ นอนอยู่ก็ธรรมะ
ไปก็ธรรมะ มาก็ธรรมะ จะไปทุกข์อะไร

อยู่กับธรรมะซิไม่ทุกข์

ธรรมะไม่มีสัตว์ ไม่มีคน
อยู่กับคนก็ทุกข์น่ะซิ
อยู่หลายคนก็ทะเลาะกัน
อยู่คนเดียวก็ทะเลาะกับตัวเอง
ทะเลาะกับมิจฉาทิฏฐิ

อยู่กับธรรมะไม่ทะเลาะกับใคร

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข จ.สิงห์บุรี

http://www.inwza.com/2013/01/blog-post.html

. . . . . . . . .