ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาสัจจะ–หลวงพ่อจรัญ

จากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามานั้น อาจมีหลายท่านคลางแคลงใจว่าเป็นจริงหรือไม่ หรือเพื่อให้คนมีศรัธาสวดมนต์มากขึ้น ทำไมหลวงพ่อไม่นำคัมภีร์นั้นออกมาให้ดู ซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อท่านกล่าวว่า คัมภีร์ใบลานทองคำจารึกบทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา ท่านให้สัญญากับสมเด็จฯ ไว้ว่าจะไม่ให้ใครดู มิเช่นนั้นตัวท่านจะถึงแก่มรณภาพ และยังย้ำอีกว่า ใครจะเชื่อหรือไม่ ไม่เป็นไร แต่ท่านเชื่อหมื่นเปอร์เซ็นต์ เพราะท่านฝันเอง โดดลงไปในโพรงนี้เอง จนได้คัมภีร์ตามที่สมเด็จพระพนรัตน์มาเข้าฝันบอก

นับแต่นั้นมา หลวงพ่อจึงแนะนำญาติโยมให้สวดพาหุง มหากาเพราะเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด เป็นชัยชนะอย่างสูงสุด ที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรม ผู้ใดสวดเป็นประจำ จะมีแต่ชัยชนะ มีความเจริญรุ่งเรื่อง ตลอดกาลนาน มีสติระลึกได้ จะตายก็ไปสู่สุคติภูมิ

ความเป็นมาที่หลวงพ่อจรัญว่าไว้ ผู้อ่านจะมีความเห็นประการใดก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านเอง แต่ผู้เรียบเรียงอยากกล่าวว่า ถ้าหลวงพ่อท่านเป็นคนเหลวใหลไร้สัจจะแล้ว ไฉนเลยท่านจะพัฒนาวัดอัมพวันที่เกือบจะร้างให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้ ในส่วนตัวของท่านก็มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์ นับแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันจนถึงขั้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ในด้านสมณศักดิ์ ก็ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนขึ้นเป็นลำดับถึงขั้นดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหบุราจารย์ และประชาชนให้ความเคารพเลื่อมใสว่าเป็นสุดยอดพระวิปัสสนาจารย์ผู้สอนกรรมฐานได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งปฏิบัติตามได้จริง …

ขอขอบคุณ http://dharma.thaiware.com

. . . . . . . . .