วิธีขอลาภพระสีวลีเถระเจ้า

ทุกวันพระขึ้น15ค่ำ ผู้ใดปรารถนาโชค สิริมงคลในชีวิตพึงรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ทำจิตใจของตนให้สะอาด นุ่งห่มขาว หากมีพระธาตุหรือรูปองค์ท่านได้ยิ่งดี ให้ทำตอนเที่ยงคืนจะดีมากหรือถ้าจำเป็นจริงๆเวลา 3 ทุ่มก็ได้
ให้จัดที่บูชาพระสีวลีในห้องพระดังนี้
– ให้ตั้งโต๊ะปูผ้าขาว
– มีพานใส่ดอกไม้ขาวเท่าอายุ
– ธูป 3 ดอก
– เทียนขี้ผึ้งแท้ 9 เล่ม
– น้ำผึ้งอย่างดี 1ขวด
– ปัจจัย 1000 บาท
พึงจุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8 แล้วกำหนดจิตให้เป็นสมาธิ สวดบูชาพระสีวลีดังนี้

นะโม 3 จบ
“สีวลีจะมหาเถรัง มหาลาภะโภคัง
มานิมา ทรัพย์เจริญงอกงามไหลมาเทมา
เจริญเร็ว เจริญยิ่ง เจริญดี เจริญสวัสดิรักษา
อุกาสะ ข้าพเจ้าขอถวายน้ำผึ้งนี้บูชา
คุณพระสีวลีมหาเถระเจ้าจงรับสดับด้วยดี
ไมตรีอะระหัง ลาภังมามา มะอะอุ นะชาลีติ
นะ นะอะอุมะ สีวลีลาภังโภคังมามา” (7 จบ)

แล้วเจริญภาวนาด้วยคำว่า
“นะสิวังพรหมมามะอะอุนะเมตตานะชาลีติ” (108 จบ)

ผู้ใดกระทำด้วยศรัทธาประกอบด้วยสมาธิ รักษาศีล ทาน ภาวนา กระทำไปได้ 7 ครั้ง จะบังเกิดซึ่งลาภสักการะอย่างยิ่ง เสมือนว่ามีญาณแห่งพระสีวลีสถิตให้พรที่บ้าน เงินที่ถวายพระสีวลีให้นำไปซื้อของใส่บาตร ทำบุญจะดีมากๆ

ขอขอบคุณhttp://www.10000fah.com/

. . . . . . . . .