พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

“พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ทุกพิมพ์ถ้าอยู่ในสภาพสวยสนนราคาขึ้นหลักล้านทั้งสิ้น ปัจจุบันหาพระแท้ๆ ได้ยากครับ พุทธคุณของท่านนั้นเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และโชคลาภ”

นอกเหนือจาก หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสว่าเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมยิ่งใหญ่ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายรูปหลายรุ่นด้วยกัน รวมทั้งเสด็จฯ ในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือ แล้ว ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกรูปในยุคเดียวกันที่หลวงปู่ศุขเองยังยอมรับนับถือในพุทธาคมจนแนะนำให้เสด็จฯ ในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยเช่นกัน นามของท่านคือ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ.พิจิตร

หลวงปู่ศุขกับหลวงพ่อเงินมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง บางท่านสันนิษฐานว่า ท่านอาจเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกัน หลวงปู่ศุขศึกษาทางวิปัสสนาธุระและมหาพุทธาคมกับหลวงปู่เชย วัดโพธิ์ทองล่าง (เมื่อก่อนเรียก วัดโพธิ์บางเขน) จังหวัดนนทบุรี ท่านเป็นชาวรามัญ มีความชำนาญทางวิปัสสนาธุระและพุทธาคม ส่วนหลวงพ่อเงินบวชเรียนศึกษาที่วัดชนะสงคราม บางลำภู ซึ่งเป็นวัดที่พระภิกษุสงฆ์ชาวรามัญบวชเรียนอยู่เป็นอันมาก และเป็นวัดที่เคร่งทั้งทางวัตรปฏิบัติและระเบียบวินัย มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดมา จึงน่าจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยที่หลวงปู่ศุขท่านมีชื่อเสียงขจรขจายนั้น ท่านเดินทางขึ้นล่องระหว่างนครสวรรค์ เมืองพิจิตร และเมืองพิษณุโลกเสมอ จึงทำให้ท่านทั้งสองได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันก็อาจเป็นอีกนัยหนึ่งด้วย ที่สำคัญที่สุด คือตำราของหลวงปู่ศุข มี “พระคาถาปฐมอักขระ” ซึ่งท่านได้รับประสิทธิประสาทจากหลวงพ่อเงินอีกด้วย จึงเชื่อว่าท่านทั้งสองมีความสนิทสนมกันอย่างแน่นอน

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ นอกจากจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขลังในด้านวิทยาคมแล้ว ท่านยังเจริญเมตตาธรรมอันสูงสุดอีกด้วย ในสมัยที่ท่านครองวัดบางคลานอยู่ ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงมาอยู่กับท่านมากมาย และท่านก็ปล่อยอิสระไม่ได้กักขังแต่อย่างใด อาทิ กระทิง หมูป่า หมี จระเข้ ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแต่ด้วยอำนาจจิตอันกล้าแข็งและเมตตาธรรมของหลวงพ่อเงิน สามารถกล่อมเกลาสันดานโหดให้กลับมาเชื่องโดยไม่ทำร้ายคนได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย กิตติศัพท์ของท่านและพุทธานุภาพในวัตถุมงคลของท่าน เป็นที่กล่าวขานสู่กันปากต่อปาก อีกทั้งทำเลที่ตั้งของวัดบางคลานอยู่บนฝั่งแม่น้ำน่านซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรในสมัยก่อน ทำให้ชื่อเสียงขจรขจายไปไกลอย่างรวดเร็ว ในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีสงฆ์ ได้เคยเสด็จไปประทับแรมที่วัดบางคลานหลายเดือน เพื่ออยู่สนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องในกิจของสงฆ์ ทรงตรวจตราเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัดบางคลานแล้วเป็นที่ต้องพระหฤทัย จึงสถาปนาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติเป็นพระอุปัชฌาย์โดยกิตติมศักดิ์ และตรัสชมเชยการปกครองของหลวงพ่อเงินเป็นอย่างมาก ด้วยชื่อเสียงและกิตติศัพท์ทั้งในวัตรปฏิบัติและทางอาคมขลัง จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสทั่วทุกสารทิศ และมักขออาราธนาหลวงพ่อเงินเป็นพระอุปัชฌาย์ทั้งใกล้ไกลมิได้ขาด

หลวงพ่อเงินอนุญาตให้มีการหล่อรูปเหมือนแทนตัวท่านขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว จะได้แวะเวียนกันมากราบนมัสการไม่ให้วัดเงียบเหงา และช่วยกันดูแลสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ และในโอกาสนั้นได้มีการหล่อรูปและจัดทำวัตถุมงคลอันเป็นที่นิยมสูงสุดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อันได้แก่ รูปหล่อพิมพ์นิยมหรือเบ้าทุบ สามารถแยกเป็นแม่พิมพ์ต่างๆ ได้ดังนี้คือ พิมพ์ชายติด พิมพ์ชายห่าง พระรูปเหมือนพิมพ์ขี้ตา แยกแม่พิมพ์เป็นพิมพ์สามชาย พิมพ์สี่ชาย พิมพ์ห้าชาย และเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็ก ซึ่งก็แยกออกเป็นพิมพ์แข็งตรง พิมพ์แข็งติด พิมพ์เท้ากระดก และพิมพ์ตาขีด นับเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

กระบวนการจัดสร้างพระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน จะใช้วิธีการหล่อที่เรียกกันว่า “หล่อโบราณ” คือการหล่อหุ่นเทียนจากแม่พิมพ์ แล้วใช้ดินขี้วัวพอกหุ่นเทียน เมื่อดินแห้งสนิทจึงนำหุ่นเทียนไปเผาไล่เทียนออกจากแม่พิมพ์ดินขี้วัว จากนั้นจึงเททองเหลืองที่หลอมแล้วลงในเบ้า พอองค์พระเย็นก็แกะเบ้าดินขี้วัวออก ดังนั้นขนาด พุทธศิลปะ และพุทธลักษณะขององค์พระทุกองค์จึงใกล้เคียงกันมากเท่ากันทุกองค์ ในขณะที่ถูกความร้อน คราบดินขี้วัวจึงฝังตัวติดแน่นอยู่ตามซอกแขน และเนื้อขององค์พระ ดูผสานกลมกลืนแทบแยกไม่ออก อันกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ยากจะทำเลียนแบบได้

ส่วนเนื้อมวลสารคือทองเหลืองนั้นจะมีส่วนผสมของทองเหลืองหลายชนิด ไม่ทราบสัดส่วนที่แน่นอน การหล่อก็ใช้วิธีการหล่อแบบโบราณของชนบท คือใช้ไฟสุม จึงทำให้เนื้อโลหะไม่สามารถที่จะผสานกันสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อผ่านกาลเวลาจึงปรากฏเป็นรอยด่างของสนิมที่ไม่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งองค์พระ บางจุดก็เป็นสีเหลืองสกใส บางจุดก็เป็นสีน้ำตาล หรือเกิดเป็นสนิมตีนกาสีดำก็มี

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ทุกพิมพ์ถ้าอยู่ในสภาพสวยสนนราคาขึ้นหลักล้านทั้งสิ้น ปัจจุบันหาพระแท้ๆ ได้ยากครับ พุทธคุณของท่านนั้นเด่นทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และโชคลาภ

http://www.aj-ram.com/

. . . . . . . . .