เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน

เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก และจอบใหญ่ เป็นเหรียญยอดนิยมที่ช่างโบราณ ใช้กรรมวิธี เทหล่ออย่างประณีต สวยงามทั้งพิมพ์และเนื้อ วัตถุมงคลหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เป็นที่รู้จัก และเสาะแสวงหามานานจนปัจจุบัน ได้แก่ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก จอบใหญ่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์นิยม พิมพ์ขี้ตา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460 เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิษยานุศิษย์ที่เคารพ เลื่อมใส หลวงพ่อเงิน แบ่งปันให้บูชาเก็บไว้กับตัว ดังนี้ครับ

1.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งตรง มีคราบขี้เบ้า สภาพใช้
2.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งตรง มีคราบขี้เบ้า
3.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งติด มีคราบขี้เบ้า
4.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งติด มีคราบขี้เบ้า สนิมแดง สนิมเขียว
5.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งติด มีคราบขี้เบ้า สนิมแดง สนิมเขียว
6.เหรียญจอบเล็ก หลวงพ่อเงิน พิมพ์แข้งตรง มีคราบขี้เบ้า สนิมเขียว
7.เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน มีคราบขี้เบ้า สภาพใช้
8.เหรียญจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน มีคราบขี้เบ้า สนิมแดง สนิมเขียว

http://www.apiwatamulet.com/

. . . . . . . . .