การก่อสร้างของหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำ

การก่อสร้างของหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำ

ท่านได้ก่อสร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง อาทิเช่น
(๑) อุโบสถหลังเก่า ทั้งช่อฟ้าใบระกาหลวงพ่อท่านเป็นผู้เขียนลวดลายเองเดี๋ยวนี้ก็ยังปรากฏอยู่
(๒) หอระฆังแบบทรงไทย ช่อฟ้าใบระกานั้น หลวงพ่อท่านลงมือทำเองพร้อมกับทายกในสมัยนั้น
(๓) หอสวดมนต์หรืกุฏิ และที่ต้อนรับแขกอยู่มาสมัยปี ๒๔๙๐ (เดี๋ยวนี้รื้อไปเสียแล้ว)
(๔) กุฏิเรือนแพจอดอยู่ที่ใต้ต้นโพธิ์หน้าวัดท้ายน้ำ ในสมัยนั้นหน้าแล้งช้างจะข้ามฟากมา น้ำจะมิดหลังช้าง
(๕) ศาลาการเปรียญหลังเก่า ท่านก็ได้สร้างไว้ (เดี๋ยวนี้รื้อไปเลียแล้ว)
(๖) ศาลาปรก หรือฌาปนสถาน
(๗) ตะลุงช้างของหลวงพ่อเงิน ทางวัดเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ ตามหลักฐานปรากฏว่าหลวงพ่อเงินท่านมีช้างถึง ๔ เชือก ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของหลวงพ่อเงินมาก เพระใช้สำหรับเป็นพาหนะไปบวชนาคทั่วไปในอำเภอ เป็นที่รู้จักในปัจฉิมวัยของท่านว่า ได้ใช้ช้างเป็นพาหนะเดินทางมาโดยตลอด

http://www.109wat.com/bk01.php?id=291

. . . . . . . . .