ธรรมเตือนตน….หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วางใจให้เป็นธรรม….แล้วธรรมจะนำใจ

ธรรมเตือนตน….หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วางใจให้เป็นธรรม….แล้วธรรมจะนำใจ

พระรัตนตรัย

คำว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กำจัดภัยได้จริง
หมายความว่า…
บางขณะจิตมีนิวรณ์คุ้มอยู่ภายในใจกายของเรา
ให้ฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์ต่าง ๆ
บุคคลนั้นเมื่อไปฟังเทศน์ก็ดี สิ่งเหล่านั้นก็สงบไป…
สมาธิจิตสงบ สิ่งเหล่านั้นหายไป เกิดปิติสุข
ดังนี้จึงได้นามว่า…
พระรัตนตรัยกำจัดภัยได้จริง
บุคคลใด…ทำบุญและทำบาป
เป็นกรรมที่ติดตามตัวไป ดุจเงาติดตามตัว
…ดุจล้อเกวียนติดตามรอยโค ฉะนั้น

พระพุทธศาสนา

การนับถือพระพุทธศาสนา
ต้องเกิดอัศจรรย์ในดวงจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเชียว
จึงจะเลื่อมใสในศาสนาได้ทีเดียว…
หากคนใดไม่เห็นอัศจรร์ของศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
ถอยทีเดียว…
ไม่มีพยานในดวงจิต วางรากฐานในดวงจิตไม่ได้
พระอรหันต์มาจากไหน…
มาจากหัวใจของปุถุชน ราคะ โทสะ โมหะ
ดอกบัวนะมันมาจากโคลนตม
มันผลิตออกจากโคลนตม เป็นลำ

ความเพียร

การทำความเพียรของเรา
….อย่าอ้างมื้อ อ้างวัน อ้างเวลา
ได้เวลา ได้โอกาสเวลาไหน ๆ ทำได้เรื่อย ๆ
ระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ให้มีความวิริยะ ความเพียร…
พระโยควจรเจ้านั้น อดหลับ อดนอนจึงได้มรรคได้ผล
สมณะไม่ควรให้อารมณ์ติดตาม…
ธรรมเป็นของไม่รอช้า
ให้สำเร็จไปเดี๋ยวนี้ ก่อนความตายที่จะมาถึง
ธรรมเป็นของไม่เนิ่นช้า
สมณะเพ่งทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน

หลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร

_/l\_ _/l\_ _/l\_

ที่มา : Forward Mail ของเพื่อนกัลยาณธรรมท่านหนึ่ง
ขอขอบพระคุณ ที่ได้จัดส่งธรรมะ มาในครั้งนี้ด้วยนะครับ

^ ^

เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ใจเป็นอันมาก
จึงขออนุญาต นำมาแบ่งปัน ณ ทีนี้

หากกุศลใดๆจะพึงมี ขอเป็นปัจจัยให้ทุกๆท่านนี้
กระทำกิจเสร็จสิ้นดั่งใจปรารถนา ทั้งทางโลก และทางธรรม ทุกๆท่านเทอญ

พระรัตนตรัยรักษาครับ

http://larndham.org/index.php?/topic/

. . . . . . . . .