หลวงพ่อเกษม เหรียญระฆัง พ.ศ.2516 รุ่น บล๊อคนิยม

หลวงพ่อเกษม เหรียญระฆัง พ.ศ.2516 รุ่น บล๊อคนิยม

รายละเอียด:
หลวงพ่อเกษม เหรียญระฆัง พ.ศ.2516 รุ่น บล๊อคนิยม
เก็บรักษาสภาพเดิมๆ ปล่อยราคาไม่แพง รุ่นนี้ประสบการณ์สูง
บล๊อคนี้สร้างเพียง 50000 เหรียญ ใครพี่ชอบพูดว่า รุ่นเสาอากาศ รุ่นนายสิบอย่าไปเชี่อเขา..ถ้าอยากรู้ข้อมูลก็ไปซื้อหนังสือ วัตถุมงคล รุ่นนิยม -จนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อเกษม โดยสำนักพิมพ์ เมืองสยาม เพราะเขาเป็นลูกศิษย์ ก้นกุฏิหลวงพ่อ…

เหรียญระฆังหลวงพ่อเกษม ปี2516 เป็นเหรียญที่มีประสพการณ์เมื่อ 14ต.ค 16 หรือเหรียญวีรชน เป็นเหรียญที่ชาว ลำปางหวงมาก เหรียญนี้สร้างเป็นที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดา 15เมษายน2516 มี2เนื้อ เงินและทองแดง
พระแท้จะแยกได้ 4 พิมพ์…พิมพ์ที่ 1 จะเป็นพิมพ์ที่นิยมหรือที่ว่าบล๊อกเสาอากาศด้านหน้าให้สังเกตุที่ตัวหนังสือคำว่าเกษมเขมโก จะไม่มีขีดบนตัว ก ส่วนหลังเหรียญให้สังเกตุตรง พศ 2516 จะมีขีด้านบน 2 ขีด และตรงตัวอุจะมีเส้นแตก(ส่วนที่จะสังเกตุเสาอากาศให้ดูจากองค์พระตรงบ่าด้านซ้ายของหลวงพ่อจะมีเส้นจากบ่าไปจนจดซุ้มเหรียญโดยที่เส้นไม่ขาด)…….พิมพ์ที่ 2 (พิมพ์ขีดในตัวหนังสือ)เหรียญด้านหน้า ตรงตัวหนังสือคำว่า เกษมเขมโก จะมีขีดอยู่ในตัว ก ตรงคำว่าเกษม และด้านหลังเหรียญจะเหมือนกับบล๊อกนิยมทุกอย่าง………พิมพ์ที่ 3 (พิมพ์หนึ่งขีด)เหรียญด้านตรงตัวหนังสือคำว่าเกษมเขมโก จะมีขีดหนึ่งขีดบนตัว ก ส่วนด้านหลังเหรียญจะเหมือนกับพิมพ์นิยมทุกอย่าง ………พิมพ์ที่ 4 (พิมพ์ 2 ขีด) เหรียญด้านหน้าตรงตัวหนังสือคำว่าเกษมเขมโก จะมีขีดบนและมีขีดในตัวหนังสือ ตรงคำว่าเกษม ส่วนด้านหลังเหรียญจะแตกต่างกว่าทุกพิมพ์ ตัวอุจะไม่มีเส้นแตก และที่ตรง พศ 2516 ไม่มีขีด 2 ขีดด้านบน วิธีของการสังเกตุพื้นเหรียญของพระรุ่นนี้ให้ดูที่พื้นเหรียญด้านหน้าจะมีเส้นเส้ยนตามแนวขวางทั้งสองข้างของรอบๆองค์หลวงพ่อครับ

พระอริยสงฆ์ แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง หลวงพ่อ เกษม เขมโก ได้แสดงสัจจธรรมให้พวกเราได้ประจักษ์ ถึงความเป็นอนัตตา เป็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร มี เกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีตาย หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้จากพวกเราไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2539 เวลา 19.42 น. จนถึงขณะนี้เป็นเวลาถึง 8 ปี ขณะที่พลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ ผู้เขียนได้พึ่งพาใบบุญของหลวงพ่อตลอดเวลา ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเกือบทุกปี ได้ทานอาหารที่มีผู้จัดให้รับประทาน ตลอดจนรักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคประจำตัวทางกระแสจิต โดยรักษาทางความฝัน และข้าพเจ้าได้หายจากโรคที่เป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน

นับว่าข้าพเจ้ามีบุญกุศลอยู่บ้างที่ได้พบและได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อ มีมากมายที่ข้าพเจ้าได้พึ่งพา ไม่ว่าความทุกข์จะหนักหนาสาหัสหรือเล็กน้อย ข้าพเจ้าก็พึ่งหลวงพ่อตลอด บ้างครั้งไม่มีเงินทานข้าว ไม่มีเงินใช้หนี้ บางครั้งเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษา ก็นึกถึงพลวงพ่อตลอดมา ถ้ามีเรื่องเดือนร้อนจุดธูป ระลึกถึงหลวงพ่อ ขอพรก็จะไ้ด้ตามที่ขอตลอดมา

ข้าพเจ้าขอกล่าวถึง วัตถุมงคลของหลวงพ่อ ซึ่งมีการสร้างมากมาย แต่ที่จัดว่าเป็นสุดยอดของวัตถุมงคล ได้แก่ชุดเบญจบารมี อันประกอบด้วยวัตถุมงคล ดังนี้.-

1. เหรียญพิชัยมงคลรุ่นแรก (พ.ศ.2513 )
เหรียญนี้ จัดว่าเป็นยอดนักในทางพิชิต หรือทำลายอุปสรรคทั้งมวล ผู้ใดไม่อยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมืดมน พ้นจากการรบกวนของนานาอุปสรรค เหรียญนี้สร้างเมื่อพระครูพิชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดพิชัย จังหวัดลำปาง ถึงแก่มรณภาพลง โดยที่พระครูองค์นี้ท่านเคยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเกษม ในด้านการสอนหนังสือไทยล้านนาให้ หลวงพ่อจึงจัดสร้างเหรียญ “พิชัยมงคล”ขึ้นจำนวน 3,000 เหรียญ เป็นเหรียญทองแดง รูปไข่

2. เหรียญคะตึกเชียงมั่น (ปลาย พ.ศ.2513)
เหรียญนี้นับเป็นเหรียญอันดับสองของชุด “เบญจบารมี” ซึ่งมีบารมีทางด้านปลูกฝังหลักฐานมั่นคง

3. เหรียญทางเหลียว ( พ.ศ.2514)
มูลเหตุการสร้างก็เพื่อหาทุนสร้างโบสถ์วัดนางเหลียว (นางแหงะ) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เหรียญเป็นรูปหลวงพ่อเกษมยืนประสานมือ ฝีมือในการสร้างดูไม่ค่อยจะประณีตเรียบร้อยเท่าที่ควร ทว่าลึกซึ้งลงไปในทุทธานุภาพของเหรียญนางเหลียวแล้ว มหาศาลจริง ๆ หากท่านผู้อ่านรู้จักพระนางพญาและรู้ว่ามีคุณวิเศษสูงทางไหน ถ้ารู้แล้ว เหรียญทางเหลียวก็มีอนุภาพสูงส่งดุจเดียวกัน

4. พระผงทรงระฆังเสาร์ 5 (พ.ศ.2515)
เป็นพระผงที่มีมวลสารมาก ถึง 9 ชนิด อันประกอบด้วย เกษา,ก้านธูป,น้ำผึ้ง,น้ำมันตังอิ้ว,ปูนซีเมนต์ขาว,แก้าโป่งข่าม และกล้วยน้ำหว้่า

5.เหรียญสิริมงคลทรงระฆัง
เหรียญนี้จัดเป็นเหรียญสุดท้ายในชุด “เบญจบารมี” ซึ่งมีบารมีในด้านโชคลาภ บันดาลความรุ่งเรือง

กรรมอันใด อันจักพึงเกิด จากการกล่าวถึง หลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งอาจจะเกิดกรรมอันพึงตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี หรือจักเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งจากที่ไม่อาจพึงรู้ก็ดี ขอความเมตตาจากหลวงพ่อได้โปรด อโหสิกรรม นั้น ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

@———– ศิษย์รักหลวพ่อ สายตรง ———–@
@——————— ขอบคุณครับ ———————@

http://www.buddhism-amulet.com

. . . . . . . . .