คำสั่งของพ่อ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

คำสั่งของพ่อ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

คำสั่งของพ่อ
“ลูกรัก… พี่น้องของลูกที่ยังอยู่อนุบาลยังมีอยู่ พ่อขอสั่งลูก
หน้าที่ของลูกในชีวิตที่เหลืออยู่ “คือตามพี่น้องกลับบ้าน”
มันเป็นหน้าที่เดียวที่พ่อจะมอบให้ลูก
เราจะกลับบ้านกันทุกคนเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แม้แต่คนเดียว เพราะเราคือพี่น้องกัน จำให้ดีนะลูกใครเขาจะว่าอย่างไร
จะว่าผิดทางหรือถูกทาง ไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะไปตอบโต้กับใคร
หน้าที่ของลูกทุกคนคือตามพี่น้องเรากลับบ้านให้หมด
ส่วนคนอื่นหากเขายอมรับการสงเคราะห์ก็ช่วยถ้าเขามา
เพื่อทิฐิมานะ จงอย่าสนใจ ตามพี่น้องเรากลับบ้านเท่านั้นคือภาระของลูก”

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระมหาวีระ ถาวโร)

www.bloggang.com

. . . . . . . . .