คาถาบูชาตะกรุดกาสะท้อน ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล

คาถาบูชาตะกรุดกาสะท้อน ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล

ตะกรุดกาสะท้อน ครูบาน้อย เตชปัญโญ วัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

คาถาบูชาตะกรุดกาสะท้อนครูบาน้อย เตชปัญโญ วัดศรีดอนมูล ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พุทธคุณตะกรุดกาสะท้อน แคล้วคลาดอันตรายต่างๆ ใครที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับผู้มี่พกพาตะกรุดจะสะท้อนกลับไป ก่อนจะนำตะกรุดติดตัวในภาวนาพระคาถาดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อักขะระยันตังสันตังสันติ
พุทธังอะระทะนานัง
ธัมมังอะระทะนานัง
สังฆังอะระทะนานัง
บิดา มารดา อะระทะนานัง
นะ ชา ลี ติ

http://www.tumsrivichai.com

. . . . . . . . .