พระมงคลวิสุต (ดวงดี สุภทฺโท)

พระมงคลวิสุต (ดวงดี สุภทฺโท)

หลวงปู่ครูบาดวงดี หรือ พระมงคลวิสุต (24 เมษายน พ.ศ. 2449 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) ฉายา สุภทฺโท พระราชาคณะชั้นสามัญ วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดท่าจำปี ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อดีตดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2484 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553) หลวงปู่ครูบาดวงดีเป็นศิษย์เอกสายครูบาศรีวิชัยรุ่นสุดท้าย
หลวงปู่ครูบาดวงดี เดิมชื่อเด็กชายดวงดี นามสกุล สุทธิเลิศ เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2449 ปี มะเมีย บิดาชื่อ นายอูบ สุทธิเลิศ มารดาชื่อ นางจันทร์ สุทธิเลิศ ที่ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปู่ครูบาดวงดี มรณภาพเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เมื่อเวลา 06.40 น. ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ สิริอายุรวม 104 ปี พรรษา 83

หน้าที่การคณะสงฆ์และสมณศักดิ์

พ.ศ. 2492 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ได้รับสถาปนาประทวนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะตำบล
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ “พระสุภัทรสีลคุณ” ณ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลวิสุต พระราชาคณะชั้นสามัญ

http://th.wikipedia.org/

. . . . . . . . .