‘พระอุปคุต’ วัตถุมงคลรุ่นสุดท้าย ‘ครูบาดวงดี’

‘พระอุปคุต’ วัตถุมงคลรุ่นสุดท้าย ‘ครูบาดวงดี’ วัดท่าจำปี เชียงใหม่

นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ อีกครั้งหนึ่งของวงการพระสงฆ์ไทย ที่พระเถราจารย์ผู้มีความอาวุโสสูงสุดท่านหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเป็นศิษย์สาย ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ได้มรณภาพเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ท่านคือ พระมงคลวิสุต หรือ หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สิริรวมอายุ ๑๐๔ ปี พรรษา ๘๓ ถือได้ว่าเป็นพระเถระผู้มีอายุยืนยาวที่สุดของแผ่นดินล้านนา และมีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศ โดยหลวงปู่ได้อาพาธด้วยโรคชรา และมีโรคแทรกซ้อน จนมีอาการทรุดลงเรื่อยๆ โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ และมรณภาพในวันดังกล่าว ขณะนี้สรีระของท่านได้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดท่าจำปี
หลวงปู่ครูบาดวงดี สุภัทโท เกิดที่บ้านท่าจำปี ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๙ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ตรงกับสมัยพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้ามหาชีวิต) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

เมื่ออายุได้ ๑๑ ปี ท่านได้ติดตามพ่อแม่ไปทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ช่วงที่ท่านครูบาเจ้าถูกทางราชการกักขังบริเวณที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ในข้อหาเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อน ไม่มีหนังสืออนุญาตการบวชพระ

เมื่อท่านครูบาเจ้าได้เห็นเด็กชายดวงดี ก็เรียกให้เข้าไปหา พร้อมกับบอกพ่อแม่ว่า “กลับไปให้เอาไปเข้าวัดเข้าวา ต่อไปภายหน้าจะได้พึ่งพาไหว้สามัน” นับเป็นพรอันประเสริฐยิ่ง ที่ท่านครูบาเจ้าได้มอบให้เด็กชายดวงดีในครั้งนั้น

หลังจากนั้น พ่อแม่ก็ได้นำเด็กชายดวงดีไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอธิการวัดท่าจำปี ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ท่านครูบาได้สอนหนังสือให้จนพออ่านออกเขียนได้

ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๓ ปี เด็กชายดวงดีได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยท่านครูบาโสภา เจ้าอาวาสวัดท่าจำปี เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งท่านเป็นสหธรรมิกกับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย
จากนั้นท่านครูบาโสภาได้นำตัวท่านไปอยู่กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อปรนนิบัติรับใช้ และเรียนหนังสือ ไหว้พระสวดมนต์ นั่งกรรมฐาน ขณะนั้นท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยกำลังบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ในภาคเหนือ

เมื่อสามเณรดวงดีอายุครบ ๒๑ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ช่วงนั้นท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ข้อกล่าวหาต่างๆ นานา และเมื่อถูกชำระแล้ว ท่านครูบาเจ้าก็ได้พ้นผิดทุกข้อกล่าวหา ท่านจึงเดินทางกลับสู่เมืองลำพูน และอยู่ต่อมาได้ไม่นานนัก ก็มรณภาพที่วัดจามเทวี สิริรวมอายุได้ ๖๑ ปี ขณะนั้นพระภิกษุดวงดี อายุได้ ๓๒ ปี

ตั้งแต่นั้นมา พระภิกษุดวงดีก็ได้ก่อสร้างวัดวาอารามต่างๆ ตามแบบอย่างที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของท่าน และได้ติดตาม ครูบาเจ้าอภิชัย (ผ้าขาวปี) สร้างวิหารวัดท่าจำปี
ต่อมาเมื่อท่านมีอายุได้ ๔๒ ปี ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าจำปี และเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก ขณะเดียวกัน ท่านก็มิได้ละเลยข้อวัตรปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
นอกจากวัดท่าจำปีแล้ว ท่านครูบาดวงดี ยังได้ให้ความช่วยเหลือบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ในวัดละแวกเดียวกันด้วย รวมทั้งการก่อสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาล ก็ได้ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์มาโดยตลอด

จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน เจ้าคณะตำบล และได้เลื่อนขึ้นเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระสุภัทรสีลคุณ ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาตามลำดับ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระมงคลวิสุต ขณะอายุ ๑๐๒ ปี

ตลอดเวลาที่ผ่านมา หลวงปู่ครูบาดวงดี มีผลงานทั้งทางด้านพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา และความมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทั้งใกล้และไกลอยู่เสมอ โดยเฉพาะกิจนิมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆ ที่มีผู้สร้างขึ้น รวมทั้งวัตถุมงคลที่ออกในนามของวัดท่านเอง ซึ่งมีผู้สร้างถวายอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงรุ่นสุดท้าย ที่หลวงปู่ได้เมตตาประกอบพิธีปลุกเสกให้ เมื่อปลายปี ๒๕๕๒ คือ วัตถุมงคลรุ่น “ดวงดีทวีทรัพย์” เพื่อนำปัจจัยที่ได้สมทบทุนสร้างกุฏิวัดท่าจำปี และอีกส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์เขาสามล้าน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ลูกศิษย์ของท่านครูบาไปสร้างไว้
วัตถุมงคลรุ่นนี้ ประกอบด้วย พระอุปคุตทวีทรัพย์, ล็อกเกตฉากทอง ๑๐๔ ปี หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี, กุมารเทพดวงดี, ตะกรุดนาคบาศ (หนังงูเหลือมจารมือ), สีผึ้งอิ่นแก้วมหาเสน่ห์ และผ้ายันต์ดวงดีทวีทรัพย์

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ๒ วาระ ในวันอันเป็นวันมหามงคล ที่นานปีมีหนเดียว คือ วันยี่เป็ง คืนพระจันทร์ซ้อนพระจันทร์ เมื่อคืนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ วิหารวัดท่าจำปี วันดังกล่าว ถือเป็นมหามงคลสุดยอดในเรื่องของเมตตามหานิยม เพราะในวาระ ๑๒ ปี จะมีเพียงครั้งเดียว
พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ เรียกว่า วันเป็งปุ๊ด ตรงกับวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เชื่อกันว่า ในวันเพ็ญที่ตรงวันพุธ (วันเพ็ญพุธ) พระอุปคุตมหาเถระ พระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ และอภิญญา ชอบสันโดษ ซึ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ ณ สะดือทะเล ท่านจะออกจากนิโรธกรรม ในเวลาเที่ยงคืน จึงได้ถือฤกษ์ดีนี้ประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีเจดีย์พระธาตุ ๙ ยอด โดยมีพระเกจิอาจารย์ล้านนา ๑๒ รูป นั่งปรกปลุกเสก อาทิ หลวงปู่ครูบาดวงดี ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล ครูบาจันทะรังษี วัดกู่เต้า ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง ครูบาอุ่น วัดโรงวัว ฯลฯ

วัตถุมงคลรุ่น ดวงดีทวีทรัพย์ จัดสร้างจำนวนไม่มากนัก บูชาได้ที่วัดท่าจำปี จ.เชียงใหม่ หรือศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป หรือสอบถาม โทร.๐๘-๑๘๑๕-๙๙๙๐, ๐๘-๑๓๐๖-๔๒๙๗,๐๘-๑๙๓๓-๙๖๔๐

ในวันที่หลวงปู่ได้อนุญาตให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “หื้อลูกหลานร่ำรวยเป็นเศรษฐีหมื่นล้านอยู่ดีมีสุขเน้อ”

http://www.komchadluek.net/

. . . . . . . . .