พระมหาอุปคุต ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ

พระมหาอุปคุต ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งแดนล้านนา “ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต” ผู้มุ่งหวังเดินตามทางพระโพธิสัตว์ แห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดวิชาการสร้างดาบสรีศรีกัญไชย สืบต่อสายตรงครูบาศรีวิชัยแล้ว

ยังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วของนักปฏิบัติทางในว่า ครูบาอริยชาติ เป็นขวัญหน้าของครูบาศรีวิชัย เพื่อสร้างบารมีให้ใกล้แดนพุทธให้เร็วยิ่งขึ้น เรียกกันว่า “ครูบาใหญ่ อยู่ในกายครูบาเล็ก” ท่านจึงอยู่กรรม เจริญนิโรธสมาบัติ เป็นประจำทุกปี

ครูบาอริยชาติ ประสงค์สร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณ ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแดนธรรมอีกแห่งของภาคเหนือ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลชุดหนึ่งเพื่อหาปัจจัย สร้างวัดแสงแก้วฯ มีรายการดังนี้ 1.พระกริ่งมหาอุปคุต ชนะมาร

พระมหาอุปคุต เป็นพระเถระที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นเลิศกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในด้านอิทธิฤทธิ์ ท่านเป็นผู้เดียว ที่พระพุทธเจ้าเจาะจงสั่งให้ไปปราบพญามารจนแพ้ฤทธิ์ท่านราบคาบท่านจึงเสกเป็นหมาเน่าคล้องคอพญามาร ประจานไปทั่วทั้งจักรวาล ก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพาน ได้สั่งพระมหาอุปคุตให้อยู่รักษาพระศาสนาเพื่อรอท่าศาสนาของพระศรีอารยเมตไตรย จึงเชื่อกันว่า ทุกวันนี้ ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ โดยเอาใบบัวครอบศีรษะ อยู่จำศีล ณ สะดือทะเล ใครมีเรื่องเดือนร้อนสิ่งใด มักจะอาราธนาท่านให้ช่วยเหลือ ก็จะประสบผลสำเร็จทุกครั้งไป

ด้วยเหตุนี้ ครูบาอริยชาติ จึงได้สร้างพระอุปคุต ขึ้นมาด้วยเนื้อนวโลหะชั้นครู ปลุกเสกด้วยนิโรธสมาบัติเต็มกำลัง อ้างเอาบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่ตั้งจักรวาลนี้มา พระอรหันต์ ผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้ง 80 องค์ ประจำพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในทุกกาลสมัย ทั้งเชิญบารมีพระมหาอุปคุต ที่จำศีลอยู่ ณ สะดือทะเล มาบรรจุลงในพระมหาอุปคุต อย่างเข้มขลัง ดังคณะนักจับพลังทางจิต พอสัมผัสพระมหาอุปคุตดู ถึงกับมือชา คล้ายไฟฟ้าแรงสูงดูดร่างกายอย่างจัง จนขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้

อีกรายบอกว่า เห็นพระมาเต็มท้องฟ้าสว่างจนแสบตา เทพ พรหม ทุกชั้นฟ้า สั่นสะเทือนไปหมด และเห็นภูเขาแก้ว แหวนเงินทอง ครอบพระกริ่งไว้ทุกองค์ ครูบาฯได้ฟังก็ยิ้ม บอกว่าเห็นถูกแล้วนะ จึงถวายพระนามพระอุปคุตรุ่นแรกนี้ว่า “พระมหาอุปคุต ชนะมาร ร่ำรวยมหาศาล ประทานทรัพย์”

พระมหาอุปคุต สร้างด้วยเนื้อนวโลหะชั้นครู และแบบแจกกรรมการก้นอุดผงวิเศษ

http://www.itti-patihan.com/

. . . . . . . . .