แม่นางกวัก ครูบาอริยชาติ วัตถุมงคล วัดแสงแก้วโพธิญาณ

แม่นางกวัก ครูบาอริยชาติ วัตถุมงคล วัดแสงแก้วโพธิญาณ

แม่นางกวัก ครูบาอริยชาติ วัตถุมงคล วัดแสงแก้วโพธิญาณ อิทธิฤทธิ์ ‘แม่นางกวัก’ ครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย เมตตายอด ค้าขายเยี่ยม โชคลาภเพิ่มพูน

แม่นางกวัก ครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย
“เหนือลิขิต ประกาศิตฟ้าดิน” ฉบับนี้ขอนำท่านผู้อ่านพบกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังดินแดน ล้านนา นามว่า ครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต แห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และอิทธิฤทธิ์แห่ง วัตถุมงคลแม่นางกวัก ครูบาอริยชาติ ที่ท่านปลุกเสก ซึ่งศิษยานุศิษย์ต่างมีประสบการณ์นำมาเล่าสู่กันฟัง

ครูบาเจ้าอริยชาติ อริยจิตฺโต หรือครูบาเก่ง หรือครูบาน้อย ตามแต่จะเรียกกัน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ ที่บ้านปิงน้อย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรคนสุดท้องของโยมพ่อสุข โยมแม่จำนง อุ่นต๊ะ ในวัยเยาว์ท่านมีผิวพรรณผุดผ่อง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนหนังสือเก่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่นและมีนิสัยสงบรักสันโดษ ไม่เบียดเบียนสัตว์และมักจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์ เล็กอยู่เสมอจนเพื่อน ๆ ท่านล้อท่านเล่นว่าเป็นตุ๊เจ้าบ้างก็มี ท่านชอบไปวัดฟังธรรม การชอบไปวัดนี่เองทำให้ ครูบาจันทร์ติ๊บ ญาณวิลาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้มองเห็นแววของเด็กชายอริยชาติ ว่าเป็นผู้มีบุญบารมีวาสนาดี สมควรสืบสานต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้รุ่งเรืองสถาพรในวันข้างหน้า

ท่านจึงถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้ โดยเฉพาะอักษรล้านนา ซึ่งเด็กชายอริยชาติ ท่านก็สามารถเรียน อ่าน เขียนได้อย่างรวดเร็วเพียง ๑-๒ วันเท่านั้นสร้างความดีใจยิ่งนักแก่ครูบาจันทร์ติ๊บซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชา เวทมนตร์ คาถาอาคม อยู่ยงคงกระพันต่าง ๆ จากครูบาชุ่ม โพธิโก อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จึงถ่ายทอดวิชาเวทมนตร์อาคมต่าง ๆ ให้ เด็กชายอริยชาติ ซึ่งก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสามารถจารอักขระเลขยันต์แทนครูบาจันทร์ ติ๊บได้

ในระยะเวลาต่อมาเมื่อครูบาจันทร์ติ๊บชราภาพลงมาก การทำตะกรุด วัตถุมงคลต่าง ๆ เด็กชายอริยชาติได้เป็นผู้ที่ทำเองปรากฏว่าเกิดประสบการณ์ต่าง ๆ ในความแคล้วคลาด ปลอดภัย เป็นที่อัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อท่านอายุได้ ๑๗ ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๔ ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาแรงกล้าที่จะหันหน้าเข้าสู่ ร่มกาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา พอดีท่านได้มีโอกาสไปกราบนมัสการครูบาวัดบ้านเด่น ครูบาวัดบ้านเด่นได้แนะนำให้บวช เพราะมองดูแล้วคล้ายคนมีบุญวาสนาบารมีในพระพุทธศาสนาไม่ช้าก็เร็วจะได้บวช แน่นอน ครูบาอริยชาติก็ตอบรับทันที และนำเอาคำพูดของ ครูบาวัดบ้านเด่นมาปรึกษากับพ่อแม่

ทางพ่อแม่ของท่านก็อยากให้ท่านเรียนหนังสือต่อไป เพื่อเรียนจบออกมาจะได้ทำงาน ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ดังความปรารถนาที่ท่านมีอยู่จึงตัดสินใจครั้งสุดท้าย

เข้าไปกราบเท้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด พร่ำพรรณนา ว่าบุญคุณของแม่นั้นใหญ่กว่าฟ้าล้นเลิศกว่ามหาสมุทรอันคุณพ่อนั้นเล่ามีคุณ มากกว่าพื้นพสุธา เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาให้เลือดเนื้อและชีวิต แต่ตามแนวความคิดของตนเองปรารถนาความสงบสุขอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา

เมื่อพ่อและแม่ไม่อาจทัดทานได้จึงอนุญาตให้บวชตามความปรารถนา ทำให้ท่านเกิดในพระพุทธ ศาสนา ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอเอาผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเรือนตายที่จะห่อหุ้มกาย ไปตลอดชีวิต จะขอศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้งจนกว่าจะหมดลมหายใจ สมกับที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะผู้ประเสริฐ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรกับ ครูบาเทือง นาถสีโล วัดเด่นสลีเมืองแกน อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพเป็นอย่างยิ่งจนมีความเข้าใจถ่องแท้

เมื่อศึกษาอยู่กับครูบาเทืองเป็นเวลานานพอสมควรจึงแสวงหาความรู้ในด้านอื่น เช่น ด้านเวทมนตร์คาถาอาคมต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่เคย ร่ำเรียนมาจากครูบาจันทร์ติ๊บ ในสมัยยังไม่ได้บรรพชา จนถือได้ว่าในเรื่องวิชาอาคมมิได้เป็นรองใคร แต่ครูบาท่านยังไม่ย่อท้อในการเรียนรู้ยังหาความรู้ทางด้านวิชาคาถาอาคมกับ อีกพระอาจารย์ ที่ครูบาอริยชาติให้ความเคารพนับถือ นั่นคือครูบาอินตา วัดห้วยไทร อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน และครูบาอินตา วัดวังทอง จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะ ครูบาอินตา วัดวังทอง ท่านมีเมตตาสูงและเก่ง ในเรื่องโภคทรัพย์ โชคลาภ ท่านมักจะบอกญาติโยมเสมอว่าให้มานมัสการครูบาอริยชาติ เพราะถือว่าท่านมีวิชาคาถาอาคมที่แก่กล้าไม่เป็นรองใคร จนกระทั่ง ชื่อเสียงของท่านดังกระฉ่อนไปทั่วภาคเหนือ จึงมีศิษยานุศิษย์จากจังหวัดน่านมานิมนต์ให้ท่านไปโปรดญาติโยมทางจังหวัด น่านและที่จังหวัดน่านนี่เอง ได้สร้างเกียรติคุณให้ท่านเป็นอย่างมากในการใช้สรรพวิชาทั้งหลายแก่บรรดา ญาติโยมผู้ได้รับความทุกข์ร้อนหลายสิบรายจนชื่อเสียงกว้างไกล มี ผู้ยกย่องขนานนามว่า หลวงพ่อเณร

วัตถุมงคลครูบาอริยชาติที่ท่านสร้างและมีชื่อเสียงมาก เช่น ปรอท ดาบ เป็นต้น โดยเฉพาะตะกรุดและปรอท มีผู้ประสบเหตุแล้วทะเลาะกัน ผู้เป็นพ่อบันดาลโทสะเอามีดฟันตรงหลังลูกชายปรากฏว่าฟันถึง ๓ ที ไม่เข้าสืบไปสืบมาพบว่ามีปรอทศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอริยชาติ ที่ท่านสร้างรุ่นแรกอยู่ มีชื่อเสียงทางด้านคงกระพัน

ดังขจรไกลไปทั่วต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพระครูภัทรปัญญาธร วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า อริยจิตฺโต ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้จำพรรษาอยู่วัดชัยมงคล (วังมุย) ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้มุ่งเน้น ในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญ แต่ญาติโยมผู้ที่ได้รับประสบการณ์ในวิชาคาถาอาคม ความแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยมก็หลั่งไหลมาเป็นลูกศิษย์ไม่ขาด จึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ต่อมาท่าน ได้รับอาราธนาจากญาติโยม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มาจำพรรษา ณ วัดพระธาตุดงสีมา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อครูบาอริยชาติ ได้มาจำพรรษาอยู่ท่านก็ได้ทำการบูรณะ ก่อสร้างอย่างรุดหน้า

ถาวรวัตถุอื่น ๆ เช่น องค์พระธาตุซึ่งเก่าแก่ ทรุดโทรมเอียงลงมาก และพระอุโบสถวิหารกำลังเริ่มลงรากฐานในการก่อสร้าง ต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ แต่ครูบาอริยชาติ ท่านได้ยึดหลักการปฏิบัติตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในการมอบกายถวายชีวิตให้กับ พระพุทธศาสนา ท่านก็จะพยายามนำญาติโยมผู้ใจบุญบูรณะก่อสร้างตามกำลังแห่งศรัทธา พร้อมทั้งได้นำในการประพฤติปฏิบัติธรรมของศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไป จึงมีผู้คนทุกทิศานุทิศต่างหลั่งไหลมาไม่ขาด ในแต่ละวันจะมีญาติโยมเข้ามากราบนมัสการไม่น้อยกว่า ๑๐ คณะ ส่วนใหญ่ครูบา อริยชาติจะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่มากราบนมัสการตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม นอกจากชื่อเสียงในด้านเวทมนตร์คาถาเครื่องรางของขลังในสมัยที่เป็นสามเณรยังลือเลื่องแล้ว การทำนายทายทักก็ยังเป็นเลิศ บางครั้งหากญาติโยมมีความทุกข์ร้อนใจในเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ครูบาอริยชาติท่านก็จะช่วยทำนายทายทักสงเคราะห์ เป็นการช่วยขจัดปัดเป่าแก้ไขให้ผ่อนคลายสบายใจจากหนักเป็นเบาลงซึ่งส่วนใหญ่ เป็นนักการเมือง คหบดี นักธุรกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนต่าง ๆ ซึ่งเมื่อยิ่งทราบข่าวก็ยิ่งเลื่อมใสศรัทธา

เมื่อท่านมาจำพรรษาอยู่วัดพระธาตุดงสีมา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายนี้ชาวแม่สรวยต่างมีประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดมาตลอด เช่น มีคนขับมอเตอร์ไซค์ถูกรถเฉี่ยวชน ปรากฏว่าไม่บาดเจ็บอะไรเพราะมีสายสิญจน์ที่ท่านผูกข้อมือให้ มีครั้งหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหมู่ รถสิบล้อชนรถตู้รับส่งนักเรียนซึ่งมีนักเรียนนั่งโดยสารมาประมาณสิบกว่าคน ปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพราะมีสายสิญจน์ และมีตะกรุดของครูบาเจ้า ส่วนนักเรียนบางคนบาดเจ็บหนักมาก ต้องนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดแต่ทุกคนกลับรอดทั้งหมด ผู้คนที่พบเห็นสภาพรถที่ถูกชนแล้ว บอกตรงกันว่ารอดยาก ตอนนี้เองทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาขอบูชาตะกรุดและสายสิญจน์ของครูบาจำนวนมาก

ในด้านประสบการณ์ทางโชคลาภ บางคนมาทำบุญขอให้ครูบาช่วยแผ่เมตตาจิตอธิษฐาน ขอให้กิจการรุ่งเรืองก้าวหน้า ปรากฏว่าทำมาค้าขายดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ข่าวคราวแพร่หลาย ออกไป จึงมีผู้คนเข้ามากราบนมัสการตลอด

ล่าสุด ครูบาอริยชาติ ได้ปลุกเสก “แม่นางกวัก” รุ่นนางกวักมหาลาภสมบูรณ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์ ด้านเมตตามหานิยม การค้าขายและโชคลาภ ขั้นอุโฆษให้บรรดาศิษยานุศิษย์ไปบูชา ปรากฏว่าเกิดประสบการณ์ปาฏิหาริย์อย่างทั่วหน้า แม่นางกวัก ครูบาอริยชาติ กลายเป็นวัตถุมงคลที่มาแรงในยุคเศรษฐกิจดิ่งเหว เป็นที่ต้องการของญาติโยมอย่างมากในปัจจุบัน.

อาราธนานัง
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=73237&NewsType=2&Template=1

http://www.tumsrivichai.com/

. . . . . . . . .