บูชาของดี-ของขลังวัดแสงแก้วโพธิญาณ

บูชาของดี-ของขลังวัดแสงแก้วโพธิญาณ

วันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ ต่างหลั่งไหลเดินทางไป วัดแสงแก้วโพธิญาณ เลขที่ ๑๙๑ บ้านป่าตึง หมู่ ๑๑ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด้วยแรงศรัทธาอันเปี่ยมล้นใน ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสหนุ่มน้อยรูปงาม ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ประจักษ์ชัดในแนวประพฤติปฏิบัติตามรอย “นักบุญแห่งล้านนา” ครูบาเจ้าศรีวิชัย และเป็นศูนย์รวมใจแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ทุกชนชั้น ไม่ว่ายากดีมีจนล้วนสามารถเข้าพบและกราบสักการะได้อย่างเท่าเทียมกัน

อัตโนประวัติโดยสังเขป ครูบาอริยชาติ เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูรและผู้สืบสานปณิธานของครูบาศรีวิชัย “นักบุญแห่งล้านนา” ตั้งแต่ วัยเยาว์ท่านมีสติปัญญา เฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น มีนิสัยรักสงบสันโดษ ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต ชอบนำดินเหนียวมาปั้นพระพุทธรูปเล่นเป็นประจำจนถูกเพื่อน ๆ ล้อเลียนว่าเป็น “ตุ๊เจ้า” ที่สำคัญท่านชอบไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม จนเป็นสาเหตุให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาจันทร์ติ๊บ ญาณวิลาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้ท่านเรียนรู้รวดเร็วทั้งอักขระล้านนาและท่องเรียนอ่านเขียนจนชำนาญ ถึงขั้นทำวัตถุมงคลแทนอาจารย์ได้ดีเยี่ยมไม่แพ้กัน

ครูบาอริยชาติ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ ๑๗ ปี ไปกราบครูบาวัดบ้านเด่นเป็นอาจารย์ ศึกษาสรรพวิชาคาถาอาคมจากครูบาเทือง นาถสีโล วัดเด่นสลีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาอินตา วัดห้วยไทร อ.บ้านธิ จ.ลำพูน และ ครูบาอินตา วัดวังทอง จ.ลำพูน จนเชี่ยวชาญด้านเมตตามหานิยมและโภคทรัพย์ โชคลาภ ถึงขนาดอาจารย์ยังออกปาก “สามเณรอริยชาติมีวิชาแก่กล้าไม่เป็นรองใคร”

ท่านโด่งดังตั้งแต่เป็นสามเณรน้อย ชอบช่วยเหลือผู้คน วัตถุมงคลทุกรุ่นสร้างชื่อเสียงมากมาย เช่น ปรอท ดาบ ตะกรุด โดยเฉพาะตะกรุด ผู้ศรัทธามีประสบการณ์ “หนังเหนียว” ฟันไม่เข้ามาแล้ว

ครั้นอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ท่านก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชัยมงคล (วังมุย) ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน มีพระครูภัทรปัญญาธร วัดศรีสุพรรณ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “อริยจิตฺโต” จากนั้นได้มุ่งปฏิบัติธรรมยึดแนวทางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเดินตามรอย “นักบุญแห่งล้านนา” ครูบาศรีวิชัย

ท่านบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย เช่น พระธาตุดงสีมา และพระธาตุปางบวกแก้ว ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จนสวยงาม ระหว่างทำพิธีส่งองค์พระธาตุได้เกิดสายฝนโปรยปรายลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง นอกจากนี้ยังก่อสร้างพระวิหารวัดป่าม่วง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สืบสานพุทธศาสนาให้กลุ่มชาวเขาและชาวดอย

เมื่อเห็นว่าเป็นเวลาพอสมควร ครูบาอริยชาติ จึงเริ่มสร้างวัดแสงแก้วโพธิญาณขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ หวังให้เป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ตั้งอยู่บนเนินเขาสวยงามของบ้านป่าตึง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เด่นเป็นสง่าตราบเท่าทุกวันนี้

นับตั้งแต่วันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๕๓ ครูบาอริยชาติ ท่านเข้าพิธีนิโรธกรรมตามตำรับของครูบาศรีวิชัยรวม ๗ วัน ๗ คืน ไม่ฉัน ไม่ถ่ายหนัก ไม่ถ่ายเบา ไม่ยืน ไม่เดิน นั่งภาวนาเพียงอย่างเดียว เพื่อชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ จวบจนวันที่ ๙ ม.ค. ท่านก็ออกจากนิโรธกรรม เปิดโอกาสให้ญาติโยมทำบุญบริจาคทานตามความเชื่อที่ว่า หากใครก็ตามที่มีโอกาสทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่งออกนิโรธกรรมแล้ว อานิสงส์จะมีมากล้น ผลบุญเหลือคณานับ

ภาพของพุทธศาสนิกชนและผู้ศรัทธานับแสนคนที่ไปร่วมพิธีออกนิโรธกรรมของครูบาอริยชาติ ตอกย้ำถึงความศรัทธาที่มีต่อท่านเป็นอย่างดี ในวันนั้นคลื่นมหาชนที่มืดฟ้ามัวดินต่างแห่แหนท่านทั่ววัดด้วยความปลาบปลื้มปีติยิ่งนัก

ในระหว่างทำพิธีนิโรธกรรมนานถึง ๗ วัน ๗ คืน ครูบาอริยชาติ ได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลไว้จำนวนหนึ่งให้ญาติโยม เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระใกล้ตรุษจีนและปีเสือ ประกอบด้วย

นางกวักมหาลาภ ขนาด ๓.๕ นิ้ว นางกวักมหาลาภทรัพย์สมบูรณ์ แบบจีน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ขนาด ๕ นิ้ว ปิดทองคำแท้ นางกวักมหาลาภทรัพย์สมบูรณ์ แบบจีน ทาสีทอง นางกวักมหาลาภ ขนาด ๕ นิ้ว

นางกวักมหาลาภ ขนาด ๒.๕ นิ้ว นางกวักห้อยคอเงินแท้ นางกวักห้อยคอสามกษัตริย์ นางกวักห้อยคอชุดสามองค์ นางรับ ขนาด ๓.๕ นิ้ว

ล็อกเกตข้าวหลามตัดหลังเงินแท้ ด้านหลังลงอักขระยันต์จารมือทุกองค์ สร้างเพียง ๒๒๗ องค์ ดาบสะหรี๋กัญไชย งาแท้ ขนาด ๔ ซม. สร้างแค่ ๒๓๐ เล่ม ดาบสะหรี๋กัญไชยใหญ่ขนาดบูชา ๓๗ นิ้ว ดาบสะหรี๋กัญไชยใหญ่ฝักพญาไม้งิ้วดำพร้อมกล่องกำมะหยี่สีแดงอย่างดี ขนาด ๙ นิ้ว ดาบสะหรี๋กัญไชยไม้งิ้วดำขนาด ๖.๕ นิ้ว ดาบสะหรี๋กัญไชยเขาสัตว์ ขนาด ๖.๕ นิ้ว พระปัจเจกพุทธเจ้า ๙ ไห สร้าง ๒,๒๙๙ องค์

เหรียญรูปไข่เมตตายิ่ง รุ่น ๑ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เนื้อทองคำสร้าง ๓๘ เหรียญ เนื้อเงินแท้ สร้าง ๑๕๙ เหรียญ เนื้อนวโลหะ สร้าง ๙๕๘ เหรียญ เนื้อทองขาว สร้าง ๒,๒๖๙ เหรียญ เนื้อทองแดง สร้าง ๑๔,๑๐๐ เหรียญ เกศาฝังตะกรุดทองคำ สร้าง ๑๒ องค์ เกศาฝังตะกรุดเงิน สร้าง ๑๐๘ องค์ เกศาฝังตะกรุดทองแดง สร้าง ๔๘๐ องค์

เกศาธรรมดาไม่ฝังตะกรุด สร้าง ๓,๕๐๐ องค์

รูปหล่อเหมือนครูบาศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว สร้าง ๕๐๐ องค์ รูปหล่อเหมือนครูบาศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว สร้าง ๕๐๐ องค์ รูปหล่อเหมือนครูบาศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว สร้าง ๕๐๐ องค์ ล็อกเกตสี่เหลี่ยมบูชาพร้อมผ้ายันต์ครูบาอริยชาติ เหรียญนกยูงโมะปริตร ราหูกะลาตาเดียว สุริยะ จันต๊ะ

รูปหล่อเหมือนลอยองค์เนื้อเงินแท้ รูปหล่อเหมือนลอยองค์เนื้อทองเหลือง รูปหล่อเหมือนลอยองค์เนื้อทองแดง รูปหล่อเหมือนลอยองค์เนื้อทองแดงรมดำ ตะกรุดไชยยะปราบชมพู ยาว ๕ นิ้ว ตะกรุดสะหรี๋กัญไชย ยาว ๓ นิ้ว ตะกรุดกาสะท้อน สี่หูห้าตาเทพแห่งเงินทองกินไฟแล้วขี้เป็นทองคำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดแสงแก้วโพธิญาณ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๕๖๑๔-๓๗๖๔

และในวันที่ ๒๕ ม.ค.นี้ ครูบาอริยชาติจะจัดพิธีหล่อชิ้นส่วนรูปหล่อโลหะครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาดหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร เป็นชิ้นที่ ๑๗ จากทั้งหมด ๔๕ ชิ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ญาติโยมและผู้ศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพชิ้นละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมทำบุญทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท รับรูปหล่อครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว ๑ องค์ พร้อมสลักชื่อไว้ใต้ฐาน ร่วมทำบุญทุก ๆ ๒,๙๙๙ บาท รับรูปหล่อครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว ๑ องค์ ร่วมทำบุญทุก ๆ ๑,๙๙๙ บาท รับรูปหล่อครูบาศรีวิชัยขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว ๑ องค์ หากใครสนใจสามารถบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สรวย จ.เชียงราย ชื่อบัญชี พระอริยชาติ อุ่นต๊ะ เลขบัญชี ๕๑๑-๐๓๘-๘๘๙๘.

http://board.palungjit.org/

. . . . . . . . .