รัฐบาลขยายเวลาไว้ทุกข์ สมเด็จพระสังฆราช เป็น 30 วัน ถึง 23 พ.ย.

รัฐบาลขยายเวลาไว้ทุกข์ สมเด็จพระสังฆราช เป็น 30 วัน ถึง 23 พ.ย.

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556
SMS ข่าวช่อง 3
www.krobkruakao.com

รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 30 วัน ตามสำนักพระราชวัง

โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศขยายเวลาการไว้ทุกข์ เพื่อแสดงการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.ไปสิ้นสุดในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ส่วนการจัดงานพิธีพระศพ ได้มอบหมายให้นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกฯ ประสานงานกับสำนักพระราชวังเพื่อดำเนินการให้การจัดงานพิธีพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

และในวันนี้ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทั่วประเทศ ได้พร้อมใจลดธงชาติลงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นการไว้อาลัย โดยข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งประชาชนทั่วไป พร้อมใจกันแต่งกายชุดดำ

ขณะที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง ให้งดเว้นการละเล่น การแสดงบันเทิงเพื่อร่วมถวายความอาลัยเป็นเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 8 พ.ย. 2556

http://www.krobkruakao.com/

. . . . . . . . .