หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
วัดกลางชูศรีเจริญสุข ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เกิด–ภูมิลำเนา หลวงปู่บุดดา ถาวโร มีนามเดิมว่า มุกดา นามสกุล มงคลทอง เกิดวันเสาร์ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2437 ที่บ้านเกวียนหัก ตำบลพุคา อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
บิดา น้อย มงคลทอง
มารดา อึ่ง มงคลทอง
มีพี่น้อง ทั้งหมด 7 คน ยังเหลือน้องชายคนเล็กชื่อ เหลือ มงคลทอง นอกนั้นถึงแก่กรรม(ตาย) ไปหมดแล้ว

ชีวิตฆารวาส

เมื่อวัยเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีโรงเรียน อายุได้ 21 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2458 ได้ถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารสังกัดกองทัพบก ทหารบกปืน 3 ในสมัยรัชกาลที่ 6 รับราชกาลทหารอยู่ 2 ปี ในกองทัพที่ 3 ลพบุรี หลังรับราชการทหาร ท่านได้ช่วยโยมบิดามารดาทำงานเกษตรกรรมอยู่ 4 ปี ดังนั้นเมื่อมีโอกาสจึงขออนุญาตต่อบิดามารดาบวช เมื่ออายุได้ 28 ปี ที่วัดเนินยาว

อุปสมบท

ได้บรรพชาและอุปสมบท ณ พัทธสีมา วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2465 ที่วัดเนินยาว ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี ท่านพระครูธรรมขันธ์สุนทร(ม.ร.ว.เอี่ยม อิศรางกูร ณ อยุธยา) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูเรือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการไพล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยมีคณะสงฆ์ 25 รูป นั่งเป็นพระอันดับ ได้ฉายาว่า “ถาวโร ภิกขุ” ซึ่งหลวงปู่บุดดา ถาวโร นับถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ทุกองค์ ท่านสอนปัญจกรรมฐานให้แล้วในวันอุปสมบท

รายชื่อวัดที่หลวงปู่บุดดา ถาวโร จำวัด(พรรษา)

ลำดับที่ ชื่อวัด จังหวัด จำนวนพรรษา/จังหวัด
1 วัดเนรัญชรา เพชรบุรี 20
2 วัดสนามพราหมณ์ เพชรบุรี
3 วัดบุญเทวี (ถ้ำแกลบ) เพชรบุรี
4 วัดเนินยาว ลพบุรี 14
5 วัดผดุงธรรม ลพบุรี
6 วัดทุ่งสิงห์โต ลพบุรี
7 วัดปากกระพี้ ลพบุรี
8 วัดป่าหนองคู ลพบุรี
9 วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ 8
10 วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ
11 วัดเขาโขดคีรี ระยอง 7
12 วัดช้างชนราษฎร์บำรุง ระยอง
13 วัดเขาโบสถ์ ระยอง
14 สำนักสงฆ์สองพี่น้อง ชัยนาท 4
15 สำนักศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อบุดดา ถาวโร ชัยนาท
16 วัดบ้านทุ่ง อำภอท่าบ่อ หนองคาย 1-2
17 วัดดงหนองหลวง อำเภอลาดยาว นครสวรรค 1-2
18 หนองโนเหนือ สระบุรี 1-2
19 วัดเหนือวน ราชบุรี. 1-2
20 วัดโบสถ์ชนะมาร เพชรบูรณ์. 1-2
21 วัดศรีโขง เชียงใหม่ 1-2
22 วัดใหม่พิกุลทอง สิงห์บุรี 1-2
23 วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี 1-2

วัดที่หลวงปู่จำพรรษานานที่สุดคือ วัดในจังหวัดเพชรบุรี 20 พรรษา ลพบุรี 14 พรรษา กรุงเทพฯ 8 พรรษา ระยอง 7 พรรษา ชัยนาท 4 พรรษา นอกนั้น วัดละ 1 พรรษ 2 พรรษาเท่านั้นเอง

มรณภาพ

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537 สิริรวมอายุ 101 ปี 7 วัน 73 พรรษา ตรงกับวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ปีจอ

http://library.tru.ac.th/il/sipe0406.html

. . . . . . . . .