ดีในชั่ว- ชั่วในดี-กลอนธรรมะ-พุทธทาสภิกขุ

ดีในชั่ว- ชั่วในดี-กลอนธรรมะ-พุทธทาสภิกขุ

ในความเป็นจริงของชีวิตไม่มีใครบริสุทธ์ผุดผ่องไปเสียทุกเรื่อง

ดีบ้างชั่วบ้างย่อมปะปนกันไป

ในความมืดก็ย้งมีความสว่างเล็ดลอดออกมาได้

ดวงจันทร์ก็ยังมีด้านมืด มีด้านสว่าง

ราตรีอันมืดมิด ก็ยังรอรุ่งอรุณ

สิ่งที่สำคัญ ใครจะเก็บเกี่ยวคุณงามความดีไว้ได้

ในแต่ละเหตุการณ์ ในแต่ละเหตุ แต่ละปัจจัย ต่างหาก

ดีในชั่ว
* ส่วนที่ดี มีซ่อน อยู่ในชั่ว ซึ่งสอนให้ เต็มตัว ไม่ยั้งท่า มันสอนอย่าง เจ็บช้ำ เป็นธรรมดา แต่มันสอน ลึกกว่า เมื่อได้ดี * ชั่วมันสอน มากกว่า หรือจริงกว่า มันสอนได้ ดีกว่า ความสุขศรี สอนดีกว่า ให้กลับตน จนถูกวิธี เกลียดกลัวชั่ว กว่าก่อนนี้ ดีอย่างจริง * ให้ศรัทธา วิ่งหา พระศาสนา เรียนสิกขา ภาวนา เป็นอย่างยิ่ง สัตว์นรก หมกอยู่ ยังรู้ติง ตัวของตัว เพราะชั่วสิง สอนรุนแรง ฯ

ชั่วในดี
* ส่วนที่ชั่ว มีกลั้ว อยู่ในดี คือดีมี เลศยั่ว ให้มัวหลง ไม่ค่อยสอน ไม่ค่อยเตือน อาจเฟือนลง สอนไม่ลึก สอนไม่ตรง จึ่งหลงดี * ยั่วให้หลง ในดี-ดี เป็นผีบ้า ไม่นานหนอ ต่อมา ก็สิ้นศรี ดีมันสอน ไม่ค่อยจะ ถูกวิธี ยึดมั่น “ดี” แล้วยิ่งยาก จะจากวาง * ยิ่งมีดี ก็ยิ่งมี คนรบกวน หลายกระบวน หลายวิธี ไม่มีสร่าง พวกริษยา ก็หาช่อง จ้องจิตล้าง มองดูบ้าง ชั่วในดี มีอยู่เน้อ ฯ

พระธรรมโฆษาจารย์[ พุทธทาส ภิกฺขุ ]

http://webindex.onlineoops.com/

. . . . . . . . .