เหรียญหัวโต หลวงปู่ทวด

เหรียญหัวโต หลวงปู่ทวด รุ่นแรก ทรงเสมา หูในตัว คงกระพันลาภมหานิยม!!
เหรียญหัวโต หลวงปู่ทวด
รุ่นแรก ทรงเสมา หูในตัว
คงกระพันลาภมหานิยม!!

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี2500 นักพระเครื่องเรียก “เหรียญหัวโต” เป็นเหรียญรูปทรงเสมา หูในตัว สุดยอดคงกระพันรวยลาภเมตตามหานิยม
กล่าวสำหรับหลวงปู่ทวด มีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีต
ถึงแม้ในสมัยนั้นยังไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคล แต่เมื่อมีผู้ไปกราบไหว้ขอพร มักได้สมดังปรารถนาด้วยพระบารมีและปาฏิหาริย์แห่งหลวงปู่ทวด
จนถึงปัจจุบัน ชื่อเสียงของท่านก็คงยังเป็นที่เคารพศรัทธาและกล่าวขวัญในความศักดิ์สิทธิ์ เสมอมา การสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเริ่มในสมัยพระครูวิสัยโสภณ หรือหลวงพ่อทิม ธัมมธโร วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) จ.ปัตตานี ผู้เคารพเลื่อมใสหลวงปู่ทวดอย่างมาก
เมื่อเริ่มมีการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดขึ้น ก็เป็นที่ปรากฏและยอมรับกันว่าผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อบูชาแล้ว ต่างประสบปาฏิหาริย์นานัปการ ทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และยังสามารถอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคล และให้ประสบความสำเร็จในการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

อัตตะโนประวัติของหลวงพ่อทิม เกิดเมื่อปี พ.ศ.2455 ที่บ้านนาประดู่ จ.ปัตตานี ในวัยเด็กได้ศึกษาร่ำเรียนกับพระครูภัทรภรณ์โกวิท (พระแดง ธัมมโชโต) พออายุ 18 ปี บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทที่วัดนาประดู่ ได้รับฉายา “ธัมมธโร” จำพรรษาได้ 2 พรรษา ท่านก็เดินทางไปศึกษาที่สำนักวัดมุจลินทวาปีวิหาร แล้วกลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนาประดู่ ปี พ.ศ.2484 ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ จนถึงปี พ.ศ.2493 จึงได้เป็นเจ้าอาวาส หลังจากนั้นท่านได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี พ.ศ.2509 ท่านมรณภาพใน พ.ศ.2512 สิริอายุ 57 พรรษา 36 ได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดช้างให้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2518
หลวงพ่อทิมเริ่มสร้าง พระเครื่อง หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2479 เป็น พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน ซึ่งปัจจุบันหาดูหาเช่ายากยิ่งนัก นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกปฏิสังขรณ์บูรณะวัดช้างให้ ซึ่งนับเป็นศาสนสถานเก่าแก่และเป็นที่ระลึกถึงหลวงปู่ทวด สำหรับพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นที่จะกล่าวถึงนี้คือ “เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทวด รุ่นแรก” หรือที่เรียกกันว่า “เหรียญหัวโต” ซึ่งนับเป็นการจัดสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 โดยจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดง จำนวน 3,000 เหรียญ ซึ่งหมดลงในเวลาไม่นาน เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี2500 จึงต้องสร้างเพิ่มอีก 5,000 เหรียญ แต่ให้แตกต่างกันโดยทำเป็นเนื้อกะไหล่เงินและกะไหล่ทอง
เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทวด รุ่นแรก เป็นเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ที่เป็นเหรียญรูปทรงเสมา หูในตัว ด้านหน้า ตกแต่งขอบเป็นลายกระหนก ด้านบนเป็นอักขระขอมอ่านว่า “นะ โม พุท ธา ยะ” ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวด นั่งสมาธิบนอาสนะฐานบัวสองชั้น ศีรษะค่อนข้างใหญ่ ด้านข้างทั้งสองเป็นอักษรไทยว่า “หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” ด้านหลัง พื้นเรียบ ด้านบนเป็นอักขระขอมว่า “นะ มะ พะ ภะ” ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทิม ด้านล่างจารึกชื่อ “พระครูวิสัยโสภณ (ทิม)”

http://shop.mongkhonphra.com/

. . . . . . . . .