ร่วมบุญสร้างสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมบุญสร้างสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สมเด็จโตใหญ่ที่สุดในโลกณ มูลนิธิพุทธคยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี :

ท่องไปในแดนธรรม เรื่องไตรเทพ ไกรงู ภาพ ประเสริฐ เทพศรี คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2556

ประธานมูลนิธิ ให้สัมภาษณ์ กับหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่21 มิย.2556

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระผู้คงแก่เรียน พร้อมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม มีเมตตาธรรม และพรหมวิหารจึงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และตลอดไปถึงกาลข้างหน้า

ปัจจุบันแม้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ กว่า ๑๔๑ ปีแล้วประชาชนก็ยังมิคลายความศรัทธาลงแต่ประการใด แต่ยังจะยิ่งความศรัทธามากขึ้น ดั่งปรากฏมีการสร้างสิ่งสักการะที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อย่างมากมาย โดยเฉพาะการจัดรูปหล่อขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ ๓ องค์ คือ

รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดสร้างโดยพระมหาจำนงค์ (จรณธัมโม ปธ.๗) เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด ถือว่าเป็นสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้างถึง ๑๑ เมตร สูง ๑๘ เมตร ใช้โลหะทองเหลืองหล่อรวมน้ำหนักประมาณ ๗๐ ตัน เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ รวมเป็นเวลากว่า ๓ ปี ใช้งบประมาณไปกว่า ๔๐ ล้านบาท ถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในโลก

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ รูปหล่อหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานไว้ ณ บ้านโนนกุ่ม ริมถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หน้าตักกว้างถึง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๑ เมตร ซึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จัดสร้างโดย นายสรพงษ์ ชาตรี ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี ดำเนินการก่อสร้าง “หลวงปู่โต” เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร หนัก ๖๑ ตัน ค่าก่อสร้างเกือบ ๑๐ ล้านบาท

ส่วนอีกองค์หนึ่งเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ ปูนปั้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความสูง ๒๘ เมตร ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการก่อสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดใหญ่ประมาณความสูงรวมฐาน ๔๑.๙ เมตร ฐานหน้าตักกว้าง ๒๓.๙ เมตร ประดิษฐานในบริเวณพุทธสถานมูลนิธิพุทธคยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีนายทวีเดช กิจกานนท์ ประธานมูลนิธิพุทธคยา และณชพร ปานรักษา (อาจารย์แจว) รองประธานมูลนิธิพุทธคยา เป็นผู้จัดสร้าง โดยการสนับสนุนจากวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๙ เป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ ๔ ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ.๒๕๖๐

นายทวีเดช บอกว่า การจัดสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมศูนย์วิปัสสนาชินบัญชร ในชั้นล่าง เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และอบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้รู้และรักษาพระพุทธศาสนาสืบไปในกาลภายหน้า ปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างและดำเนินการไปแล้วหลายส่วน ซึ่งจะมีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเร็ววัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมศรัทธามาร่วมบุญสร้างรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ร่วมกัน นับเป็นบุญศรัทธาสักการะครั้งยิ่งใหญ่

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งศรัทธาให้ได้ระลึกถึงบุญที่ร่วมสร้างพุทธสถานมูลนิธิพุทธคยาแห่งนี้ โดยมีการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จย้อนยุคขึ้น เป็นครั้งแรกในรูปแบบดั้งเดิมเหมือนของเก่า ซึ่งการจัดสร้างได้รวบรวมมวลสาร ว่าน ยา ผงวิเศษต่างๆ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นมวลสารหลักสำคัญ โดยที่ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คณะ ๙ หรือที่พุทธสถานมูลนิธิพุทธคยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นสายบุญได้ที่ ที่ www.มูลนิธิพุทธคยา.com

หลวงปู่โตแนะนำเรื่องการสวดมนต์

นายทวีเดช บอกว่า ธรรมที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตนั้นได้แสดงไว้มากมาย แต่อยากยกธรรมเรื่องประโยชน์ของการสวดมนต์ ทั้งนี้ท่านได้กล่าวว่า “ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีแห่งพระรัตนตรัย ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณวิเศษเช่นไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจธรรมที่แท้”

การสวดมนต์ในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแบ่งเวลาเป็น ๒ เวลา นั่นคือ ตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรม การฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไป การสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วยองค์ ๓ นั่นคือ

๑. กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม ๒. มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย และ ๓. วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัย พร้อมเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมี และเป็นการกล่าวสักการะเทิดทูนที่สูงยิ่ง ซึ่งเราเรียกว่าเป็นการสร้างกุศล

โดยจะจัดชุดบริจาค ๑๑๙๐ บาท , ๑๔๙๐ บาท อย่างละ ๑ พิมพ์ (รวม ๑๐ พิมพ์)(ค่าจัดส่ง ๑๐๐ บาท/ชุด) หรือจะรับวัตถุมงคลแค่ชิ้นเดียว ๑๑๙บาท , ๑๙๙ บาท, ๕๙๙ บาท, ๙๙๙ บาท (ค่าจัดส่ง 100 บาท/ชุด)ท่านจะได้รับ พระสมเด็จเนื้อผงวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (คณะ๙) ผสมมวลสารเก่า ๑๐๐ ปี \”ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\พระสมเด็จย้อยยุคเก่า ” แจ้งตามความประสงค์ พร้อมกล่องบรรจุสวยงาม สนใจติดต่อสอบถาม 085-856-9592

ดูรูปแบบเพิ่มเติม www.มูลนิธิพุทธคยา.com

พระพิมพ์สมเด็จแตกลายงาสุดยอดมวลสารดั้งเดิม’มูลนิธิพุทธคยา’ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับ 24 สิงหาคม 2556

พระพิมพ์สมเด็จแตกลายงาสุดยอดมวลสารดั้งเดิมของ’มูลนิธิพุทธคยา’ : พระองค์ครู เรื่องไตรเทพ ไกรงู ภาพ ประเสริฐ เทพศรี

“พระสมเด็จวัดระฆัง” ที่มีรูปลักษณะเป็น “สี่เหลี่ยมชิ้นฟัก” พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังที่เป็นพิมพ์นิยม ๑.พิมพ์ใหญ่ ๒.พิมพ์ทรงเจดีย์ ๓.พิมพ์เกศบัวตูม
๔.พิมพ์ปรกโพธิ์ และ ๕.พิมพ์ฐานแซม

ทั้งนี้มีการตีความและแปลความหมายไว้ที่น่าสนใจ ดังนี้

๑.พระสมเด็จรูปสี่เหลี่ยม หรือสี่มุม หมายถึง อริยสัจจ์ 4 คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

๒.องค์พระหมายถึง พระพุทธองค์

๓.ซุ้มครอบแก้วหมายถึง อวิชาที่ครอบคลุมพิภพ

๔.แนวองค์พระเป็นสามเหลี่ยมหมายถึงพระรัตนตรัย

ส่วน ฐานชุกชี มีตั้งแต่ ๓-๙ ชั้น ซึ่งมีความหมายดังนี้

๓ ชั้น หมายถึง พระไตรปิฎก

๕ ชั้น หมายถึง ขันธ์ทั้งห้า เบญจศีลเบญจธรรม

๖ ชั้น หมายถึงสารานิยธรรมหก

๗ ชั้นหมายถึงอปริหานิยธรรมเจ็ด

๙ ชั้นหมายถึง มรรค ผล นิพพาน (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑)

เนื้อพระทำมาจากผงวิเศษ หรือผงกฤติยาคม ประกอบด้วยผงวิเศษสำคัญ ๕ อย่าง คือ อิทธเจ, ตรีนิสิงเห, ปัถมัง, มหาราช และพุทธคุณ หมายถึง เมตตา, ความรัก, เสน่ห์, ปลอดภัย, ทนต่อศาตรา และปฏิหาริย์

นอกจากนี้แล้วยังมีมวลสารที่เป็นมงคล คือ เกษรดอกไม้ ๑๐๘ ชนิด ว่านยา และว่านมงคล, สมุนไพรต่างๆ อัญมณีต่างๆ แร่ธาตุ, พระธาตุ, พระเก่าโบราณ, ไม้มงคล, ดินโป่ง, ก้านธูปบูชาพระรัตนตรัย, หินเปลือกหอย, ผลไม้, กระยาหาร, ข้าวหอม, ไคลเสมา, ไคลเสาตะลุงช้างเผือก, ดินสอพอง, ปูนตายซาก, หมุดเงินทอง, ทราย เงินทอง, ใบลาน, น้ำอ้อย, ยางไม้, น้ำมันตังอิ้ว, ผงตระไบพระทอง

ทั้งนี้ จากการสืบค้นในตำราและข้อเขียนของผู้รู้หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า คุณหลวงวิจารณ์เจียรนัย เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นถึงกรรมวิธีในการสร้างพระสมเด็จให้มีความคงทน สวยงาม ด้วยการเพิ่มมวลสารที่ยึดเกาะ และเป็นผู้หนึ่งที่ได้แกะพิมพ์พระสมเด็จถวายซึ่งกล่าวกันว่ามีความสวยงามไม่น้อยเช่นกัน

“พระพิมพ์สมเด็จ” เป็นการจำลองแบบพระประธานในพระอุโบสถมาเป็นแบบในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ยังคงด้วยความยิ่งใหญ่น่าเลื่อมใส ส่วนใหญ่ทำจากเนื้อหามวลสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะผงวิเศษต่างๆ ที่ได้รังสรรค์ขึ้น ก่อเกิดพุทธคุณอันลึกล้ำเกินจินตนาการ ในปัจจุบันแม้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๑๕ กว่า ๑๔๑ ปีแล้วประชาชนก็ยังมิคลายความศรัทธาลงแต่ประการใด แต่ยังจะยิ่งความศรัทธามากขึ้น ดั่งปรากฏมีการสร้างสิ่งสักการะที่เกี่ยวข้องกับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อย่างมากมาย

สำหรับภาพพระองค์ครูฉบับนี้เป็นภาพ “พระพิมพ์สมเด็จแตกลายงาน ย้อนยุค หลังเหรียญสมเด็จโต เลี่ยมทองไมครอนกันน้ำ” ที่จัดสร้างโดยพุทธสถานมูลนิธิพุทธคยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดใหญ่ประมาณความสูงรวมฐาน ๔๑.๙ เมตร ฐานหน้าตักกว้าง ๒๓.๙ เมตร

พระพิมพ์สมเด็จย้อนยุคขึ้น เป็นครั้งแรกในรูปแบบดั้งเดิมเหมือนของเก่า ซึ่งการจัดสร้างได้รวบรวมมวลสาร ว่าน ยา ผงวิเศษต่างๆ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นมวลสารหลักสำคัญ โดยได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก อย่างเป็นทางการโดยได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมธีรราชมุนี (เจ้าคุณเที่ยง) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ให้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปีนี้ ณ มณฑลพระวิหารท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ในพิธีมหาพุทธาภิเษก มีเกจิอาจารย์มากมายที่ทรงคุณมานั่งปรกในพิธีมหาพุทธาภิเษกเช่น หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกรินกฐิน จ.ลพบุรี หลวงพ่อสิริ วัดตาล จ.นนทบุรี หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสราชสงคราม กทม. หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา และพระเกจิอีกมากมาย ประกอบพิธีอย่างเข้มขลังเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าที่ต้องจารึกไว้

พระสมเด็จย้อนยุค 108ปี วัดระฆังโฆสิตาราม

สนใจเป็นตัวแทนช่วยสร้างพระติดต่อสอบถามที่ 085-856-9592

(เริ่มทำบุญ10000 บาทคือจองกล่องกรรมการ10องค์ จำนวน 5 กล่อง รับพระบูชาขนาด 5นิ้ว1องค์)

ขอขอบคุณ : http://www.showpra.com/index.php?mo=14&newsid=347187

. . . . . . . . .