หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

25570310-233718.jpg
ท่านเป็นพระมหาบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานสายภาคอีสาน
มีข้อวัตรปฏิปทาเคร่งครัดในธุดงค์วัตร
มีลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติตามและมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก
หลังจากท่านมรณภาพแล้วอัฐิธาตุส่วนต่าง ๆ
ในร่างกายของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ
มีลักษณะหลากหลายและงดงามยิ่งนัก

25570310-233834.jpg
พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตชุดนี้ ได้รับมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท่านบอกว่าเป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอัฐิของหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นส่วนที่หลวงปู่ผั่น ปเรสโก วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร ได้รับแบ่งมาในวันเก็บอัฐิหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาส

25570310-233937.jpg
พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ชุดนี้ได้รับมาจากพระไทยวัฒน์ ปญฺญาธโร วัดป่าบ้านโพนแพง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ปัจจุบันลาสิกขา) เป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอุจจาระ ของหลวงปู่มั่น ซึ่งพระไทยวัฒน์ท่านมียายเป็นแม่ชี บวชอยู่อุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้าน หนองผือ หลังจากหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพแล้ว ได้มีการแจกแบ่งอัฐิธาตุ แม่ชีไม่ได้รับอัฐิธาตุ ของหลวงปู่ เพราะท่านจะแจกให้พระเถระที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ในเวลาต่อมาแม่ชีและ ลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ได้ทำการขุดถานของหลวงปู่มั่น และนำเอาอุจจาระของท่านขึ้นมาสักการะบูชา ในระยะแรกนั้น มีลักษณะเป็นก้อนดินสีดำ เมื่อนำมาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาในเวลาหลายปีต่อมา จึงได้แปรสภาพดังที่ปรากฏในรูป ปัจจุบันพระธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสันติธรรม และจะนำขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพิพิธภัณฑ์พระธาตุในเวลาต่อไป

25570310-234024.jpg

ข้อมูลพิเศษ*
สามารถกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นได้ที่
๑.พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทฺธาวาส จังหวัดสกลนคร
๒.วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
๓.วิหารหลวงปู่มั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
๔.มณฑปบูรพาจารย์ วัดป่าอาจารย์มั่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๕.กูฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร
๖.บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว กรุงเทพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.santidham.com/relics.php?module=relic&op=detail&r_id=5&type=3#!/splash

. . . . . . . . .